تایمر آبیاری

آوریل 11, 2022
تایمر آبیاری ارزان

تایمر آبیاری ارزان و نکات مهم استفاده از آن

تمام گیاهان موجود روی زمین برای رشد به آب نیاز دارند و چنانچه آب کافی در زمان معین به آنها نرسد، پژمرده شده و از بین […]
ژانویه 14, 2022
تایمر آبیاری

تایمر آبیاری برای درختان آنها را سرسبزتر میکند؟

آیا درختان با آبیاری در ساعت های منظم سرسبزتر می شوند؟ درختان و گیاهان همچون انسان ها دارای حیات هستند. حیاتی که مستلزم چند عامل اصلی […]
ژانویه 10, 2022
تایمر آبیاری در وقت مسافرت

تایمر آبیاری در وقت مسافرت

وقت مسافرت با گلدان های خود چه کار کنیم؟ تمام علاقه مندان به گل و گیاه که در خانه گلدان های زیبایی با انواع گل های […]