spatial Analysis

ژوئن 8, 2021
تحلیل مکانی (Spatial Analyst)

تحلیل مکانی (spatial Analysis)

مثالی از تحلیل مکانی (spatial Analysis) مرحله اول تحلیل مکانی تمرین ۱۰ برای آموزش GIS: برنامه ArcMap را باز نموده و به مسیر زیر بروید: C: […]