مه پاش

دسامبر 10, 2020
سیستم مه پاش نازلی

سیستم مه پاش نازلی

مه پاش نازلی یکی از کاربردی ترین دستگاه های رطوبت ساز است که به دلیل سادگی اجزا و عملکرد آن در مکان های مختلفی کاربرد دارد. سیستم مه پاش نازلی به گونه ای ایجاد شده تا در هر مکان قابل استفاده باشد و از طرفی کارایی لازم را برای خنک سازی محیط نیز داشته باشد.