آموزش GIS

ژوئن 11, 2021
کار با ابزارهای اندازه گیری

کار با ابزارهای اندازه گیری در برنامه ArcMap

تمرین ۱۱(کار با ابزارهای اندازه گیری پیدا کردن محلی مناسب برای ساخت تاکستان انگور) مرحله اول کار با ابزارهای اندازه گیری: برنامه ArcMap را باز نموده […]
ژوئن 8, 2021
تحلیل مکانی (Spatial Analyst)

تحلیل مکانی (spatial Analysis)

مثالی از تحلیل مکانی (spatial Analysis) مرحله اول تحلیل مکانی تمرین ۱۰ برای آموزش GIS: برنامه ArcMap را باز نموده و به مسیر زیر بروید: C: […]
ژوئن 5, 2021
تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

طرح و نمونه چگونه بر ایجاد درون یابی تاثیر می گذارد؟

تمرین۹ ( طرح و نمونه چگونه بر ایجاد درون یابی تاثیر می گذارد) ما در  این تمرین با دو نقطه‌ی نمونه‌ای (طرح و نمونه) شروع به […]
ژوئن 2, 2021
حل کردن مسائل به وسیله ی GIS

حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم

تمرین ۸ (حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم) مرحله اول: فایل مورد نظر را از مسیر زیر باز کنید. C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Analyze\Wilsoncity2.Mxd در تمرین قبلی […]
می 30, 2021
حل کردن مسائل به وسیله GIS

حل کردن مسائل به وسیله GIS ،قسمت اول

تمرین ۷( حل کردن مسائل به وسیله GIS ،قسمت اول ) در این تمرین و تمرین بعدی شما فرض می کنید که می خواهید یک مرکز […]
می 27, 2021
نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

انتخاب بر اساس موقعیت مکانی داده ها در GIS

تمرین ۶(پرس وجو بر اساس موقعیت مکانی داده ها ) در مثال قبل شما با نحوی انتخاب داده ای خاص بر حسب جدول اطلاعات توصیفی آشنا […]
می 24, 2021
کار با جدول اطلاعات توصیفی

کار با جدول اطلاعات توصیفی در GIS

تمرین ۵( پرس وجو بر اساس جدول اطلاعات توصیفی) وقتی که شما می خواهید عارضه ای را پیدا کنید که دارای یک مقدار مشخصی می باشد […]
می 21, 2021
مراحل تهیه نقشه های موضوعی

تهیه نقشه های موضوعی در GIS

تمرین ۴ ( تهیه نقشه های موضوعی) مرحله اول:در این تمرین می خواهیم شما را با روش تهیه نقشه های موضوعی از یک سری داده یکسان […]
می 18, 2021
کار با Attribute Table

کار با Attribute Table

تمرین ۳ ( کار با Attribute Table ) مرحله اول:برنامه ArcMap را باز نموده و پروژه Yellow Stone_Peaks.Mxd را از مسیر زیر باز نمائید: C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Data بر […]