GIS چیست

آوریل 30, 2021
استفاده از نقشه در GIS

استفاده از نقشه در GIS چگونه است؟

استفاده از نقشه در GIS نقشه ها (استفاده از نقشه در GIS) بازنمایشی هستند از اطلاعات جغرافیایی و فضایی، که به عنوان یک سری از لایه […]
آوریل 24, 2021
تهیه نقشه ها با GIS

تهیه نقشه در GIS چگونه است؟

نقشه های ۲D و تصاویر ۳D در GIS GIS برای تجزیه و تحلیل داده های فضایی (نقشه های GIS ) دارای مجموعه ای جامع و فراگیر […]
آوریل 21, 2021
GIS چیست؟

GIS چیست؟

GIS می تواند شامل لایه های اطلاعاتی مانند خیابان ها که به صورت خطوط مرکزی نشان داده می شوند ، نقشه های کاربردی که نشان دهنده ی زندگی گیاهی، مکان های استمرار، تمرکز های تجاری و مواردی دیگر است ، مکان های اصلی اجرایی و ادواری ،چشمه های آبی و رودخانه ها ،Polygon های جزئی که نشان دهنده ی صاحبان زمین ها هستند ،نقشه های کاربردی سطحی، که نشان دهنده ی عوارض زمین و پستی و بلندی ها می باشند و عکس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای برای زمین های بهره برداری شده میباشد.