کارواش مکانیز یا اتوماتیک

ژانویه 31, 2021
کارواش مکانیز یا اتوماتیک

مزیت های کارواش مکانیز یا اتوماتیک؟

کارواش مکانیز یا اتوماتیک تجهیزات مهمی هستند که در فرآیند شستشو، استفاده می شوند، البته بیشترین و مهمترین کاربرد آنها در حوزه شستشوی خودرو ها در کارواش است، اما باید به این موضوع توجه کرد که استفاده در کارواش ها فقط بخش کوچکی از کاربرد ماشین آلات مکانیزه یا اتوماتیک کارواش است، از چنین تجهیزاتی در حوزه کشاورزی، حوزه قالیشویی، حوزه آبیاری و نیز خانگی استفاده نمود.