پاکسازی آلودگی با GIS

جولای 11, 2021
نمایش آلودگی با GIS

نمایش آلودگی با GIS در سفره های آب زیر زمینی

تمرین ۲۰-۲(نمایش آلودگی در سفره های آب زیر زمینی) برای نمایش آلودگی با GIS بااین تمرین در برنامه ArcGIS همراه ما باشید. مرحله اول: برنامه ی […]