سیستم اطلاعات جغرافیایی

می 27, 2021
نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

انتخاب بر اساس موقعیت مکانی داده ها در GIS

تمرین ۶(پرس وجو بر اساس موقعیت مکانی داده ها ) در مثال قبل شما با نحوی انتخاب داده ای خاص بر حسب جدول اطلاعات توصیفی آشنا […]
می 9, 2021
نقشه های حرفه ای GIS

انواع برنامه ها برای نقشه های سیستم اطلاعات جغرافیایی(Arc GIS)

انواع مختلفی از برنامه ها برای نقشه های GIS کاربران می­توانند برای نمایش ویژگی ها و ترکیب ها، کشف ارتباطات جدید، تهیه­ ی ویرایش و آنالیز […]