ترکیب های جغرافیایی

می 3, 2021
لایه ها در GIS

لایه ها در GIS کدامند؟

به طور کلی در GIS ارائه و مدیریت اطلاعات جغرافیایی بر روی سه گونه اصلی بنا شده است: Features (ترکیب ها)Attributes (جداول توصیفی)Imagery (شبیه سازهای تصویری)