آموزش مکان یابی در gis

ژوئن 2, 2021
حل کردن مسائل به وسیله ی GIS

حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم

تمرین ۸ (حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم) مرحله اول: فایل مورد نظر را از مسیر زیر باز کنید. C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Analyze\Wilsoncity2.Mxd در تمرین قبلی […]