آبپاش هانتر SRM – آبپاش چمن هانتر HUNTER SRM

آبپاش هانتر SRM

SRM-04

Radius: 4.0 m to 9.4 m
Flow: 0.08 to 0.82 m³/h
Flow: 1.4 to 13.7 l/min
Inlet Size: 1/2″
SRM-04
SRM-04

Overall Height: ۱۷ cm
Pop-up Height: ۱۰ cm
Exposed Diameter: ۳ cm
Inlet Size: ½”

آبپاش هانتر SRM – آبپاش چمن هانتر HUNTER SRM

شعاع ۴ تا ۴/۹ متر

جریان:۰۸/۰ تا ۸۲/۰ متر مکعب بر ساعت(۴/۱ تا ۷/۱۳ لیتر بر دقیقه)

لوله ورودی: ½ اینچ – آبپاش هانتر SRM 

مرور کلی آبپاش هانتر SRM :

SRM کمترین دامنه روتور هانتر است و برای ارائه یک جایگزین مناسب و کارآمد برای سر اسپری طراحی شده است. این روتور می تواند در کنار یک روتور بزرگتر به صورت ترکیبی برای مناطق بزرگ و کوچک در یک ناحیه  به کار رود. استفاده از SRM در محل مناسب، موجب می شود تا کارآیی بالاتر با قیمت ارزان تر انجام شود. SRM دارای دسته ای از ۶ نازل آب کارآ می باشد که می تواند به راحتی با توجه به نرخ جریان آن شناسایی شوند و نصب و تغییر آن به راحتی قابل انجام است. این روتور همه کاره همچنین شامل یک ویژگی تنظیم شعاع است که اسپری را تنظیم می کند تا ازاسپری اب بر روی راه های عبور و مرور و دیگر سطوح غیر منظم جلوگیری شود. آبپاش هانتر SRM 

مدل های آبپاش هانتر SRM :

مدل: ۱۰  سانتیمتر – آبپاش هانتر SRM 

تنظیمات قوس: ۴۰ تا ۳۶۰ درجه

نازل انتخابی: ۶ – آبپاش هانتر SRM 

بازه نازلها: ۵/۰ تا ۳

نازل استاندارد نصب شده توسط کارخانه: فقط ۳ – آبپاش هانتر SRM 

تنظیمات قوسی از بالا – آبپاش هانتر SRM 

مکانیستم چک سریع قوس

محرک چرخ دنده روانکاری شده با آب – آبپاش هانتر SRM 

آبپاش هانتر SRM – آبپاش چمن هانتر HUNTER SRM

تنظیم قوس (زاویه پاشش آبپاش هانتر) آبپاش هانتر SRM : 

همه هدهای SRM تقریبا به ۴۰ درجه قابل تنظیم میباشد. آبپاش هانتر SRM

 1. چرخ دنده نازل را در جهت عقربه های ساعت به سمت چپ بچرخانید. آبپاش هانتر SRM
 2. سپس چرخ دنده نازل را در جهت عقربه های ساعت به سمت راست نقطه توقف بچرخانید. این سمت ثابت آرک می باشد. چرخ دنده نازل باید در این موقعیت برای تمام تنظیمات قوس نگه داشته شود.

برای افزایش قوس آبپاش هانتر SRM:

 1. کلید را در انتهای چرخش هانتر داخل سوکت تنظیم در بالای صفحه آب پاش وارد کنید.
 2. هنگامی که چرخ دنده نازل را در سمت راست نقطه توقف نگه داشتید، آچار را به سمت عقربه های ساعت بچرخانید.
 3. آچار چرخان هنگامی که به حداکثر قوس (۳۶۰ درجه) رسید متوقف خواهد شد. این توقف را فراموش نکنید.
 4. برای هر قوس بین ۴۰ تا ۳۶۰ درجه تنظیم کنید.

برای کاهش قوس:

 1. انتهای کلید چرخش هانتر را به سوکت تنظیم وارد کنید.
 2. هنگامی که چرخ دنده نازل را در سمت راست توقف، آچار را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. آبپاش هانتر SRM
 3. آچار هنگامی که به حداقل قوس (۴۰ درجه) رسید متوقف می شود. این توقف را فراموش نکنید
 4. برای هر قوس بین ۴۰ تا ۳۶۰ درجه تنظیم کنید.

تنظیم شعاع آبپاش هانتر SRM

برای کاهش شعاع:

 • نگهدارنده نازل / محدوده تنظیم – آبپاش هانتر SRM

پیچ را ساعتگرد با استفاده از آلن به انتهای ابزار هانتر یا پیچ گوشتی اسلات بچرخانید. این می تواند شعاع را تا ۲۵٪ کاهش دهد. آبپاش هانتر SRM

حتی اگر شعاع کوچکتر مورد نظر است،

 • یک نازل کوچکتر نصب کنید. این بر میزان بارش تاثیر می گذارد. آبپاش هانتر SRM

برای افزایش شعاع آبپاش هانتر SRM:

 1. نگهدارنده نازل/ محدوده تنظیم پیچ را غیر ساعتگرد با استفاده از آلن به انتهای ابزار هانتر یا پیچ گوشتی اسلات بچرخانید. آبپاش هانتر SRM
 2. اگر شعاع بزرگ تر مورد نظر باشد، یک نازل بزرگتر نصب کنید. این میزان بارش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 تنظیم میزان بارش آبپاش هانتر SRM

برای افزایش بارندگی:

 1. نازل موجود را بردارید. آبپاش هانتر SRM
 2. با اندازه بزرگتر جایگزین کنید.
 3. شعاع را تنظیم کنید. آبپاش هانتر SRM

برای کاهش بارش آبپاش هانتر SRM:

 1. نازل موجود را بردارید.
 2. با اندازه کوچکتر جایگزین کنید. آبپاش هانتر SRM
 3. شعاع را تنظیم کنید.

نکته: نازل های سالم قابل استفاده مجدد هستند. آبپاش هانتر SRM

نصب نازل آبپاش هانتر SRM

 1. کلید پلاستیکی را به انتهای آچار Hunter  داخل سوکت جابجایی در سیستم آبپاش خودکار وارد کنید و ۹۰ درجه بچرخانید. برای دسترسی به سوکت نازل دسته بلند شونده را بالا بکشید. آبپاش هانتر SRM
 2. با استفاده از آلن کلید آچار هانتر، به صورت پادساعتگرد پیچ تنظیم کننده شعاع را روشن کنید اطمینان حاصل کنید که ورودی سوکت نازل مسدود نیست. اگر یک نازل قبلا نصب شده، می توان آن را بوسیله خروجی پشت پیچ تنظیم یا بوسیله خروجی زیر نازل حذف کرد و آب را باز کرد. آبپاش هانتر SRM
 3.  نازل مورد نظر را درون سوکت نازل داخل کنید توجه داشته باشید که سوکت زاویه ۲۵ درجه دارد بنابراین محدوده پیچ نازل به طور مستقیم به سمت پایین می باشد سپس پیچ نازل را سفت کنید. جهت پیچ فلش بر روی دسته کاور همیشه محل نازل را نشان می دهد و جهت جریان آب را وقتی که آبپاش خودکار جمع شده است. آبپاش هانتر SRM

جدول مقایسه آبپاش های مخفی شونده هانتر 

SRMPGJPGP-ADJPGP ULTRA®I-20
QUICK SPECS
RADIUS۴٫۰ – ۹٫۴ M۴٫۳ – ۱۱٫۶ M۶٫۴ – ۱۵٫۸ M۴٫۹ – ۱۴٫۰ M۴٫۹ – ۱۴٫۰ M
FLOW RATE (M3/HR)۰٫۰۸ – ۰٫۸۲۰٫۱۳ – ۱٫۲۳۰٫۱۰ – ۳٫۲۲۰٫۰۷ – ۳٫۲۳۰٫۰۷ – ۳٫۲۳
FLOW RATE (L/MIN)۱٫۴ – ۱۳٫۷۲٫۲ – ۲۰٫۵۱٫۷ – ۵۳٫۷۱٫۲ – ۵۳٫۸۱٫۲ – ۵۳٫۸
INLET SIZE۱/۲″۱/۲″۳/۴″۳/۴″۳/۴″
FEATURES
NOZZLE OPTIONS۶۸۲۷۲۲۲۲
PRECIPITATION RATE (MM/HR)۱۱۱۵۱۰۱۰۱۰
RECOMMENDED PRESSURE RANGE (BAR)۱٫۷ – ۳٫۸۱٫۷ – ۳٫۸۱٫۷ – ۴٫۵۱٫۷ – ۴٫۵۱٫۷ – ۴٫۵
RECOMMENDED PRESSURE RANGE (KPA)۱۷۰ – ۳۸۰۱۷۰ – ۳۸۰۱۷۰ – ۴۵۰۱۷۰ – ۴۵۰۱۷۰ – ۴۵۰
OPERATING PRESSURE RANGE (BAR)۱٫۴ – ۷٫۰۱٫۴ – ۷٫۰۱٫۴ – ۷٫۰۱٫۴ – ۷٫۰۱٫۴ – ۷٫۰
OPERATING PRESSURE RANGE (KPA)۱۴۰ – ۷۰۰۱۴۰ – ۷۰۰۱۴۰ – ۷۰۰۱۴۰ – ۷۰۰۱۴۰ – ۷۰۰
CHECK VALVESAvailableFactory OptionAvailableFactory OptionPre-Installed
SPECIALTY NOZZLESN/AN/AN/AFactory OptionPre-Installed
CHECK HEIGHT (M)۲۳۳
FACTORY-INSTALLED CHECK VALVEOptionalOptionalOptional
ADVANCED FEATURES
LOW ANGLE NOZZLE CHOICES
AUTOMATIC ARC RETURN
NON-STRIPPABLE DRIVE
PART AND FULL CIRCLE IN ONE MODEL
HEADED & SLOTTED SET SCREW
RECLAIMED WATER ID
AVAILABLE SHORT RADIUS NOZZLES
AVAILABLE FACTORY INSTALLED CHECK VALVE WITH UP TO 3 M ELEVATION CHANGE
FLOSTOP CONTROL
STAINLESS STEEL RISER OPTION
APPLICATIONS
RESIDENTIAL
COMMERCIAL/MUNICIPALITIES
ATHLETIC FIELDS
HIGH VANDALISM AREAS
LOW PRESSURE AREAS
RISER-MOUNTED SPRINKLERS
GROUND COVER AND/OR SHRUBS
RECLAIMED WATER

جدول مشخصات فنی آبپاش مخفی شونده هانتر با نازل های مختلف مدل SRM

SRM Nozzle Performance Data
NozzlePressureRadiusFlowPrecip mm/hr
barkPamm³/hrl/min
.۵۰ 

Dk. Green
۱٫۷۱۷۰۴٫۰۰٫۰۸۱٫۴۱۱۱۲
۲٫۰۲۰۰۴٫۳۰٫۰۹۱٫۶۱۰۱۲
۲٫۵۲۵۰۴٫۳۰٫۱۱۱٫۸۱۲۱۴
۳٫۰۳۰۰۴٫۶۰٫۱۲۲٫۰۱۲۱۳
۳٫۵۳۵۰۴٫۶۰٫۱۳۲٫۲۱۳۱۵
۳٫۸۳۸۰۴٫۹۰٫۱۴۲٫۳۱۲۱۴
.۷۵ 

Dk. Green
۱٫۷۱۷۰۴٫۹۰٫۱۳۲٫۲۱۱۱۳
۲٫۰۲۰۰۵٫۲۰٫۱۴۲٫۴۱۱۱۲
۲٫۵۲۵۰۵٫۲۰٫۱۶۲٫۷۱۲۱۴
۳٫۰۳۰۰۵٫۵۰٫۱۸۳٫۰۱۲۱۴
۳٫۵۳۵۰۵٫۵۰٫۱۹۳٫۲۱۳۱۵
۳٫۸۳۸۰۵٫۸۰٫۲۰۳٫۴۱۲۱۴
۱٫۰ 

Dk. Green
۱٫۷۱۷۰۵٫۸۰٫۱۸۲٫۹۱۱۱۲
۲٫۰۲۰۰۶٫۱۰٫۱۹۳٫۲۱۰۱۲
۲٫۵۲۵۰۶٫۱۰٫۲۱۳٫۵۱۱۱۳
۳٫۰۳۰۰۶٫۴۰٫۲۴۳٫۹۱۲۱۳
۳٫۵۳۵۰۶٫۴۰٫۲۵۴٫۲۱۲۱۴
۳٫۸۳۸۰۶٫۷۰٫۲۶۴٫۴۱۲۱۴
۱٫۵ 

Dk. Green
۱٫۷۱۷۰۶٫۷۰٫۲۷۴٫۵۱۲۱۴
۲٫۰۲۰۰۷٫۰۰٫۲۹۴٫۸۱۲۱۴
۲٫۵۲۵۰۷٫۰۰٫۳۲۵٫۴۱۳۱۵
۳٫۰۳۰۰۷٫۳۰٫۳۶۶٫۰۱۳۱۶
۳٫۵۳۵۰۷٫۳۰٫۳۹۶٫۵۱۵۱۷
۳٫۸۳۸۰۷٫۶۰٫۴۰۶٫۷۱۴۱۶
۲٫۰ 

Dk. Green
۱٫۷۱۷۰۷٫۳۰٫۳۵۵٫۸۱۳۱۵
۲٫۰۲۰۰۷٫۹۰٫۳۸۶٫۳۱۲۱۴
۲٫۵۲۵۰۷٫۹۰٫۴۳۷٫۱۱۴۱۶
۳٫۰۳۰۰۸٫۲۰٫۴۸۸٫۰۱۴۱۶
۳٫۵۳۵۰۸٫۲۰٫۵۳۸٫۸۱۶۱۸
۳٫۸۳۸۰۸٫۵۰٫۵۵۹٫۲۱۵۱۷
۳٫۰ 

Dk. Green
۱٫۷۱۷۰۸٫۲۰٫۵۱۸٫۵۱۵۱۷
۲٫۰۲۰۰۸٫۵۰٫۵۶۹٫۳۱۵۱۸
۲٫۵۲۵۰۸٫۵۰٫۶۴۱۰٫۶۱۷۲۰
۳٫۰۳۰۰۹٫۱۰٫۷۲۱۲٫۰۱۷۲۰
۳٫۵۳۵۰۹٫۱۰٫۷۸۱۳٫۱۱۹۲۲
۳٫۸۳۸۰۹٫۴۰٫۸۲۱۳٫۷۱۸۲۱

فروشگاه ایران پمپ – تامین کننده تجهیزات صنعتی و کشاورزی شامل پمپ آب ، کارواش خانگی و صنعتی ، تجهیزات آبیاری ، کمپرسور هوای فشرده : 

ایران پمپ نمایندگی پمپ پنتاکس ایتالیا Pentax : فروش انواع پمپ آب خانگی پنتاکس ایتالیاپمپ چاه آب پنتاکس ایتالیا – پمپ شناور پنتاکس ایتالیا – کف کش پنتاکس ایتالیا – پمپ دو اسب پنتاکس ایتالیا – لجن کش پنتاکس ایتالیا – بوستر پمپ پنتاکس ایتالیا – ست کنترل پنتاکس ایتالیا – هیدرو تانک پنتاکس ایتالیا با قیمت مناسب از نمایندگی پنتاکس ارائه می گردد . پمپ پنتاکس ایتالیا به عنوان معروفترین پمپ در مصرف خانگی در حال حاضر در ایران می باشد که دارای قیمت متوسط و کیفیت قابل قبول می باشد .

ایران پمپ نمایندگی پمپ لوارا ایتالیا LOWARA : شامل پمپ استیل لواراپمپ صنعتی لوارالجن کش لواراکف کش لوارا – پمپ عمودی لوارا – پمپ طبقاتی لوارا – شناور لوار ایتالیا می باشد . پمپ لوار ایتالیا به عنوان معروف ترین پمپ صنعتی در حال حاضر در ایران شناخته می شود . قیمت این پمپ بالا و همچنین کیفیت بالایی را دارا می باشد .

ایران پمپ نمایندگی پمپ آب داب ایتالیا DAB : شامل پمپ آب خانگی دابپمپ یک اسب دابپمپ سیرکولاتور داب ایتالیا – پمپ کف کش دابپمپ لجن کش دابپمپ شناور دابپمپ استیل دابپمپ عمودی داب – پمپ زمینی داب می باشد . پمپ داب یکی از بهترین ها در نوع خود می باشد . در بین پمپ های داب می توان سری های زمینی آن را معروفترین مدل آن دانست . کیفیت خوب و قیمت مناسب کمی بالا را دارا می باشد .

ایران پمپ نمایندگی پمپ پدرولا ایتالیا Pedrollo : شامل پمپ آب پدرولا پمپ آب خانگی پدرولا ایتالیاکف کش پدرولا ایتالیا – پمپ زمینی پدرولا ایتالیا – پمپ نیم اسب پدرولا ایتالیاپمپ بشقابی پدرولا ایتالیا می باشد . پمپ پدرولا از لحاظ کیفیت با توجه به استفاده از جنس استیل در پروانه های خود توانسته جایگاه ویژه ای از لحاظ کیفیت دارا باشد ، البته همین مورد باعث قیمت بالای آن و واردات و خرید کمتر آن در بازار ایران دانست .

ایران پمپ نمایندگی پمپ استریم چین Stream : شامل کف کش استریمپمپ خانگی استریملجن کش استریم – پمپ عمودی استریم – ست کنترل استریم توسط ایران پمپ و با قیمت ارزان به سراسر کشور ارسال می گردد .

فروش انواع پمپ آب سایر ایتالیا : شامل پمپ آب خانگی سایر ایتالیا – پمپ آب سایر ایتالیا – کف کش سایر ایتالیا – پمپ سانتریفیوژ سایر ایتالیا – پمپ شناور سایر ایتالیا از طریق ایران پمپ عرضه می گردد و در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد. 

فروش انواع پمپ آب ویکتوری چین ، پمپ ویکتوری چین یا پمپ هاچاسو پین دارای کیفیتی خوب و قیمت مناسب در بین برند های چینی می باشد . فروش پمپ آب ویکتوری چین شامل پمپ آبپمپ آب خانگی  – پمپ دو اسب ویکتوری – پمپ کف کش ویکتوری – ست کنترل ویکتوری توسط فروشگاه ایران پمپ خدمت کاربران گرامی ارائه می گردد .

فروش انواع پمپ آب کشاورزی و صنعتی پمپیران : فروش انواع مختلف پمپ پمپیران شامل سری زمینی WKL – پمپیران ETA – پمپیران شناور – پمپیران تعویض سیل و کوپله کاری با انواع الکتروموتور های موتوژن تبریز و الکتروموتور های اروپایی توسط بازرگانی ایران پمپ صورت می پذیرد .

ایران پمپ نمایندگی پمپ اتاترون ایتالیا ETATRON : فروش تخصصی انواع پمپ تزریق ( دوزینگ پمپ ) با دبی و فشار های مختلف برای کاربری صنعتی و استخری به سراسر کشور ارسال می گردد . فروش انواع پمپ اتاترون پیستونی و دیافراگمی مخصوص تزریق انواع مواد شیمیایی به داخل آب خدمت کاربران فروشگاه ایران پمپ با قیمت مناسب به فروش می رسد .

ایران پمپ نمایندگی مخازن دیافراگمی آکوا فوس تایوان AQUAFOS : فروش و واردات انواع مخزن و منبع دیافراگمی تایوانی آکوافوس در ایران توسط ایران پمپ به سراسر ایران ارسال می گردد . این برند به عنوان یک برند تایوانی معروف دارای تکنولوژی جدید تولید منبع دیافراگمی در سری های تازه خود گردیده است . کیفیت مناسب و قیمت مناسب آن وجه تمایز آن نسبت به منابع ایتالیایی می باشد . 

نمایندگی هانتر آمریکا HUNTER : فروش و واردات انواع تجهیزات آبیاری هانتر آمریکا ، شامل : آبپاش هانترآبپاش مخفی شونده هانتر – کنترلر هانتر – شیر برقی هانتر – سنسور هانتر و … می باشد . کیفیت و قیمت مناسب واردات محصولات آبیاری هانتر باعث محبوبیت این برند و رونق بسیار آن در ایران شده است .

نمایندگی آکوا تایوان AQUA : آب نیرو نماینده و وارد کننده تجهیزات آکوا تایوان در ایران می باشد . محصولات آبیاری آکوا شامل انواع آبپاش آبیاری آکواتایمر آبیاری آکواکنترلر آبیاری آکوا و فواره های باغبانی آکوا – انواع اتصالات شیلنگی آکوا می باشد . این محصول دارای قیمت و کیفیتی بسیار مناسب نسبت به دیگر محصولات مشابه تایوانی می باشد.

نمایندگی اوربیت آمریکا ORBIT : فروش و واردات انواع تجهیزات آبیاری اوربیت آمریکا در ایران به صورت تخصصی توسط فروشگاه ایران پمپ صورت می گیرد . محصولات آبیاری اوربیت شامل انواع آبپاش مخفی شونده اوربیتتایمر آبیاری اوربیت – شیر برقی اوربیت – شیر اتوماتیک آبیاری اوربیت – کنترلر آبیاری اوربیت و مه پاش اوربیت کم فشار – مه پاش اوربیت رستورانی می باشد . این کالا دارای کیفیت عالی و با قیمتی خوب در بازار ایران عرضه می گردد .

نمایندگی کی رین آمریکا K-Rain : فروش و واردات انواع تجهیزات آبیاری کی رین آمریکا در ایران شامل آبپاش مخفی شونده کرین (K-Rain)شیر برقی کرینکنترلر کرین و … می باشد . کیفیت خوب با قیمتی عالی به سراسر ایران ارسال می گردد .

نمایندگی فیتکو انگلیس Fitco : فروش و واردات انواع نازل مه پاش فیتکو انگلیس – عرضه انواع مه پاش رستورانمه پاش کافه – آبپاش جلو رستوران توسط گروه ایران پمپ و ارسال به سراسر کشور خدمت مشتریان گرامی عرض می گردد . فیتکو انگلیس دارای نازل مه پاش کم فشار با کیفیتی عالی و قیمت مناسب می باشد .

فروش انواع فیلتر دیسکی آزود AZUD اسپانیا در ایران توسط فروشگاه ایران پمپ و ارسال به سراسر کشور ارسال می گردد . فیلتر دیسکی آزود دستی و فیلتر اتوماتیک آزود اسپانیا در ایران دارای کیفیتی خوب و قیمتی کمی گران در بازار ایران عرضه می گردد .

نمایندگی ویرسا اسپانیا VYRSA : فروش و واردات انواع آبپاش ویرسا اسپانیا در سایت ایران پمپ نمایندگی آبپاش ویرسا خدمت مشتریان عزیز به سراسر کشور ارسال می گردد . آبپاش زراعی و آبپاش برنجی ویر اسپانیا دارای کیفتی بسیار خوب و با قیمتی عالی در بازار ایران معروف گردیده است .

ایران پمپ نمایندگی کارواش اینتر ایتالیا INTERPUMP : فروش و واردات انواع پمپ پیستونی و پمپ کارواش اینتر ایتالیا در فروشگاه اینترنتی ایران پمپ به عنوان نمایندگی کارواش اینتر ایتالیا عرضه می گردد . کارواش ۲۰۰ بار اینتر ایتالیا و کارواش ۱۰۰ بار اینتر ایتالیا با قیمتی مناسب و کیفتی خوب در بازار ایران عرضه می گردد .

ایران پمپ نمایندگی کارواش برتولینی ایتالیا BERTOLINI : فروش انواع کارواش برتولینی – پمپ پیستونی برتو ایتالیا – پمپ کارواش آب گرم برتو ایتالیا توسط فروشگاه اینترنتی پمپ ایران و ارسال به سراسر کشور . پمپ کارواش برتو دارای کیفیت خوب و قیمتی مناسب می باشند .

ایران پمپ نمایندگی کارواش بوش پمپ آلمان BOSCH PUMP : فروش انواع کارواش صنعتی بوش آلمان – پمپ پیستونی و پمپ پلانجری بوش پمپ آلمان در فروشگاه اینترنتی ایران پمپ . در حال حاضر کارواش بوش دارای قیمتی بسیار مناسب و با کیفیتی خوب در بازار ایران عرضه می گردد .

فروش انواع کارواش خانگی هیوندای HYUNDAI : فروش انواع کارواش خانگی هیوندای در مدل های مختلف در توان های متفاوت . کارواش خانگی هیوندای دارای کیفیتی خوب و قیمت مناسب می باشد .

فروش انواع پمپ کارواش پمپاک ایتالیا PUMPAK : پمپ کارواش پمپاک دارای مدل های صنعتی برنجی و استیل در فشار های متفاوتی باشد . کارواش پمپ دارای کیفتی متوسط و قیمتی بالا می باشد .

فروش انواع کمپرسور فینی ایتالیا FINI : فروش و واردات کمپرسور فینی ایتالیا در حدود دو دهه می باشد که در ایران جایگاه دارد . کمپرسور فینی ایتالیا دارای مدل های پیستونی ( کارواش صنعتی ) و اسکرو می باشد . قیمت مناسب و کیفیت عالی باعث فروش خوب این محصول در ایران شده است .

فروش انواع کمپرسور پاریچی ایتالیا Parise : کمپرسور پاریچی ایتالیا به عنوان کمپرسور فشار قوی شناخته می شود . این کمپرسور دارای رنج کاری ۳۰ تا ۴۰ بار فشار می باشد . کیفیت بالا و قیمت مناسب این کمپرسور ایتالیایی را خاص کرده است .

فروش انواع کمپرسور آبک ایتالیا ABAC : فروش و واردات انواع کمپرسور صنعتی آبک ایتالیا – این کمپرسور دارای قیمتی متوسط و همچنین کیفتی متوسط در بین دیگر رقیبان ایتالیایی خود می باشد .