دسته‌ها

لایه ها در GIS
لایه ها در GIS کدامند؟
می 3, 2021
نقشه های حرفه ای GIS
انواع برنامه ها برای نقشه های سیستم اطلاعات جغرافیایی(Arc GIS)
می 9, 2021
سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

ارائه سطح ها در GIS با مثال

این مثال به شما توضیح می­دهد که چگونه می­توانید مدل ارتفاعی سطوح در GIS نشان دهید.نمونه های ذیل، بسیار کاربردی و مناسب است چرا که شما به طور معمول، به مجموعه داده های چندگانه برای نمایش و تحلیل ارتفاعات سطوح احتیاج دارید که اکثر این ها از یک مجموعه کوچک داده های سطح،   سرچشمه می­گیرند. شما به طور معمول به مدل های زیر نیاز دارید؛

  • مدل دیجیتالی ارتفاع (DEM)، که به صورت تصویرهای مختلف ذخیره می­شود. این مدل برای تحلیل و استنتاج مجموعه های دیگر داده ها به منظور نمایش سطوح مورد استفاده قرار می­گیرد.
  • شبه مثلث بندی های بی قاعده (TIN) ، این شبکه از منبع داده ها سرچشمه می­گیرد مانند Lider و ۳D Point ها. این مجموعه تشکیل یک شبکه سه بعدی را می­دهد که به همان خوبی خطوط ۳D خواهند بود. (خطوط ۳D شامل حجم آب در خطوط ساحلی، خطوط مرزی و…)
  • خطوط هم ارتفاع (Contour Liner) این طبقه از ترکیب ها از DEM مورد نظر شما استنتاج می­شود، و برای نمایش ارتفاعی سطوح قابل استفاده و رویت می­باشد.
  • نمایش برجستگی های سایه (Hill Shade) ، این مدل از DEM بدست می­آید و برای نمایش ارتفاعات سطوح مورد استفاده قرار می­گیرد.

سطوح ممتد در GIS

سطوح ممتد رخدادهایی را توصیف می­کند که دارای مقادیر مشخص برای هر نقطه بر روی زمین است. نمونه هایی که می­توان به عنوان مثال برای انواع دیگر سطوح در GIS در نظر گرفت شامل: بارندگی، حجم آلودگی، تمرکز آلودگی، سفره های آب زیرزمینی و… می­باشند.

بوسیله­ ی ترکیب تصاویر و مدل های مختلف، می­توانیم شاهد جانشین های گوناگونی برای ارائه سطوح باشیم . گاهی اوقات سیستم اطلاعات جغرافیایی ، به منظور نمایش ارتفاعات سطوح ، احتیاج به استفاده از نمایش چندگانه سطوح و مجموعه داده ها دارد. بطور مثال؛

 Contour Lines and Elevation Points_خطوط هم تراز، خطوطی هستند که موقعیت و مکان های با ارزش یکسان، که شامل پهنای ارتفاع سطوح می­شود را نشان می­دهد.نقاط مرتفع مانند قله ها را می توان به عنوان علامت های کلیدی مورد استفاده قرار دهیم.

خطوط هم ترازRaster dataset_ هر تصویر شامل یک ساختار و ترکیبی از سلول ها می باشد.مقادیر موجود در هر سلول،اندازه ی متغیرهای ممتد رانشان می دهد. بطور مثال؛ DEM ها بصورت مکرر برای نمایش ارتفاع سطوح به کار می­روند. گاهی اوقات هم به وسیله نقشه های Hillshade یا سایه روشن که نشان دهنده­ی برجستگی ها هستند به تصویر کشیده می­شود.

نقشه های HillshadeTIN_ یک ساختار اطلاعاتی است که برای نمایش سطوح در GIS به عنوان شبکه های به هم پیوسته مثلث شکل، به کار برده می­شود. هر کدام از نقاط در سه گوشه ها دارای مختصات Z ,Y,X و یا مقادیری از ارتفاعات سطوح می­باشند. TIN ها همچنین می­توانند اطلاعاتی اضافی برای مدل ارتفاعی سطوح به همراه داشته باشند. این اطلاعات می­تواند شامل، خطوط مرزی، خطوط زهکشی، معابر ساختمان ها، مرز و کرانه های آبی باشند. همانند DEM، نمایش های مدل TIN می­تواند برای تخمین مقادیر سطوح در GIS در موقعیت و مکان های مختلف بوسیله ­ی درون یابی ها،مورد استفاده قرار گیرند.

ساختار اطلاعاتی برای نمایش سطوح در GISچگونگی ارائه اطلاعات مدل های GIS

تمامی اطلاعات جغرافیایی توسط سه ساختار داده ای پایه ای در GIS مدیریت و ارائه می­شوند؛

۱) طبقه بندی ویژگی ها

۲) نمودار پراکندگی   

۳) مجموعه داده های تصویری

این سه نوع اطلاعات و داده ها می­توانند توسط قابلیت های دیگر گسترش و توسعه یابند. این گسترش می­تواند از زمینه های ، مدیریت صحیح داده ها ، ارائه مدل های ارتباط جغرافیایی (شامل گردش و ارتباطات شبکه ای) و اضافه کردن رفتارها و عکس العمل های مهم پدیده های جغرافیایی شناخته شوند.

هر یک از پروژه های GIS حاوی یک مجموعه مرتبط از داده ها می­باشد.

به طور معمول، سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور در اختیار گرفتن مجموعه داده های مختلف استفاده می­شود، که هر کدام از مجموعه ها دارای گروهی از ویژگی های خاص به صورت جغرافیایی در سطح زمین می­باشند. پایگاه داده های GIS، بر اساس یک سری از موضوعات مختلف در مورد هر کدام از داده ها بنا شده است که هر یک نیز نشانه مخصوص به خود را دارند.

به طور مثال، هر کدام از نهادهای جغرافیایی می­توانند به عنوان ترکیب ها (که شامل نقاط، خطوط و پولی گون ها) و یا شبیه سازی های مدل تصویری مورد استفاده و نمایش قرار بگیرند. به طور خلاصه، مجموعه داده های جغرافیایی مرد استفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی بسیار مهم هستند و طراحی و لایه بندی داه ها از مفاهیم کلیدی GIS به حساب می­آیند.

مجموعه داده های سیستم اطلاعات جغرافیایی ترکیب معتدل از ویژگی های جغرافیایی می­باشند.

مجموعه داده ها ، ترکیبی از ویژگی های هم جنس و مشابه از هر موضوع هستند. نمایش های جغرافیایی در یک سری از مجموعه ها و یا لایه ها سازماندهی می­شوند. بیش تر مجموعه داده ها مجموعه ای از عناصر ساده جغرافیایی می­باشند که به طور خلاصه آنها را ذکر می­کنیم؛ شبکه های جاده ای، مجموعه ای از قطعات و یازمین های مرزبندی شده ، نوع خاک، سطوح ارتفاعات، تصاویر ماهواره ای که مربوط به تاریخ خاصی می­باشند، موقعیت چشمه ها و منابع آبی. در سیستم اطلاعات جغرافیایی ، مجموعه داده های فضایی به عنوان مجموعه داده های طبقه بندی شده و یا تصاویر مدل شبیه سازی شده، سازماندهی می­شوند.

در صورتی که بسیاری از Data Theme ها بوسیله داده های انفرادی هم  چون نوع خاک یا موقعیت چشمه ها به طور واضح نشان داده می­شوند. دیگر زمینه ها  هم چون Framework های انتقالی یا سطوح ارتفاعات،معمولا به صورت مجموعه داده های چندگانه نشان داده می­شوند. برای مثال، سیستم حمل و نقل می­تواند جزء طبقه بندی های ترکیبی چند گانه از جمله خیابان ها، چهار راه ها، پل ها، سراشیبی های بزرگراه ها، خطوط راه آهن و… مورد استفاده قرار گیرد.جدول زیر نشان می­دهد که چگونه سطوح مرتفع را می­توان به وسیله مجموعه داده های چندگانه ترسیم کرد.

                      Common GIS representations 

Geographic representationTheme
LinesStreams
PolygonsLarg water bodies
PolygonsVegetation
PolygonsUrban areas
LinesRoad centerlines
PolygonsAdministrative boundaries
PointsWell locations
RastersOrthophotography
RastersSatellite imagery
DEM rasters

Contour lines

Elevation points

Shaded relief rasters

 

Surface elevation

 

PolygonsLand parcels
tablesParcel tax records

 

 برای مشاهده لوازم مه پاش کلیک کنید 

دیدگاه ها بسته شده است