مه پاشی گیاهان

دسامبر 11, 2020
سیستم مه پاشی گیاهان

سیستم مه پاشی گیاهان

مه پاشی گیاهان راهی برای کاهش تعریق و خنک سازی محیط اطراف آن ها جهت تنفس بهتر می باشد. سیستم مه پاشی گیاهان می تواند با روش های مختلفی به کار گرفته شود. اسپری کردن آب در روی گیاهان مختلف نتیجه ی همین سیستم است که رعایت نکاتی می تواند نتایج ارزشمندی را ایجاد نماید.