قیمت دسته کارواش

دسامبر 29, 2020
دسته کارواش

دسته کارواش

دسته کارواش به یکی از قطعات مهم و بسیار ضروری در کارواش های صنعتی گفته می شود که پس از تفنگی آن در انتهای دستگاه تعبیه شده است. استفاده از این ابزار کارآمد و مکانیزه در کارواش موجب می شود نظافت و پاک سازی بخش ها تجهیزات مختلف و نیز سطوح هموار و ناهموار به آسانی و سرعت هرچه تمام تر صورت پذیرد.