دسته کارواش

ژانویه 22, 2021
دسته لانس کارواش

دسته لانس کارواش چیست؟

دسته لانس کارواش به یکی از تجهیزات ضروری کارواش های صنعتی گفته می شود که در بخش انتهایی آن تعبیه می شود. دسته لانس کارواش که پس از گان کارواش شروع به کار می کند بر اساس نوع سری و طول خود تقسیم بندی می شود. در واقع دسته لانس، قسمت خروجی آب کارواش به سطح مورد نظر است.
دسامبر 29, 2020
دسته کارواش

دسته کارواش

دسته کارواش به یکی از قطعات مهم و بسیار ضروری در کارواش های صنعتی گفته می شود که پس از تفنگی آن در انتهای دستگاه تعبیه شده است. استفاده از این ابزار کارآمد و مکانیزه در کارواش موجب می شود نظافت و پاک سازی بخش ها تجهیزات مختلف و نیز سطوح هموار و ناهموار به آسانی و سرعت هرچه تمام تر صورت پذیرد.