جدول اطلاعات توصیفی

ژوئن 2, 2021
حل کردن مسائل به وسیله ی GIS

حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم

تمرین ۸ (حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم) مرحله اول: فایل مورد نظر را از مسیر زیر باز کنید. C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Analyze\Wilsoncity2.Mxd در تمرین قبلی […]
می 27, 2021
نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

انتخاب بر اساس موقعیت مکانی داده ها در GIS

تمرین ۶(پرس وجو بر اساس موقعیت مکانی داده ها ) در مثال قبل شما با نحوی انتخاب داده ای خاص بر حسب جدول اطلاعات توصیفی آشنا […]
می 18, 2021
کار با Attribute Table

کار با Attribute Table

تمرین ۳ ( کار با Attribute Table ) مرحله اول:برنامه ArcMap را باز نموده و پروژه Yellow Stone_Peaks.Mxd را از مسیر زیر باز نمائید: C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Data بر […]