جدول اطلاعات توصیفی در gis

می 27, 2021
نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

انتخاب بر اساس موقعیت مکانی داده ها در GIS

تمرین ۶(پرس وجو بر اساس موقعیت مکانی داده ها ) در مثال قبل شما با نحوی انتخاب داده ای خاص بر حسب جدول اطلاعات توصیفی آشنا […]
می 24, 2021
کار با جدول اطلاعات توصیفی

کار با جدول اطلاعات توصیفی در GIS

تمرین ۵( پرس وجو بر اساس جدول اطلاعات توصیفی) وقتی که شما می خواهید عارضه ای را پیدا کنید که دارای یک مقدار مشخصی می باشد […]