تجهیزات آبیاری قطره ای

دسامبر 17, 2020
تایمر آبیاری باغ

یکی از تجهیزات سیستم آبیاری قطره‌ای، تایمر آبیاری باغ است.

تایمر آبیاری باغ وسیله‌ای بسیار مفید برای صرفه جویی در مصرف آب برای آبیاری باغ و باغچه است. یکی از تجهیزات آبیاری قطره‌ای، تایمر آبیاری باغ است. با تنظیم تایمر آبیاری باغ، شما می‌توانید شروع و پایان آبیاری درختان باغ خود را از قبل تعیین کنید تا آبیاری به صورت خودکار صورت پذیرد.