تایمر آبیاری قطره ای

آوریل 11, 2022
تایمر آبیاری ارزان

تایمر آبیاری ارزان و نکات مهم استفاده از آن

تمام گیاهان موجود روی زمین برای رشد به آب نیاز دارند و چنانچه آب کافی در زمان معین به آنها نرسد، پژمرده شده و از بین […]
دسامبر 17, 2020
تایمر آبیاری باغ

یکی از تجهیزات سیستم آبیاری قطره‌ای، تایمر آبیاری باغ است.

تایمر آبیاری باغ وسیله‌ای بسیار مفید برای صرفه جویی در مصرف آب برای آبیاری باغ و باغچه است. یکی از تجهیزات آبیاری قطره‌ای، تایمر آبیاری باغ است. با تنظیم تایمر آبیاری باغ، شما می‌توانید شروع و پایان آبیاری درختان باغ خود را از قبل تعیین کنید تا آبیاری به صورت خودکار صورت پذیرد.