استفاده از GIS در تولید انیمیشن

جولای 20, 2021
ساخت انیمیشن با GIS

ساخت انیمیشن با GIS

تمرین ۲۰-۵(کار با انیمیشن در محیط GIS 10) تصور کنید که شما می خواهید یک سری انیمیشن بسازید و نشان بدهید جسمی در حال پرواز است. […]