طرح و نمونه چگونه بر ایجاد درون یابی تاثیر می گذارد؟

دسته‌ها

حل کردن مسائل به وسیله ی GIS
حل کردن مسائل به وسیله ی GIS، قسمت دوم
ژوئن 2, 2021
تحلیل مکانی (Spatial Analyst)
تحلیل مکانی (spatial Analysis)
ژوئن 8, 2021
تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

تمرین۹ ( طرح و نمونه چگونه بر ایجاد درون یابی تاثیر می گذارد)

ما در  این تمرین با دو نقطه‌ی نمونه‌ای (طرح و نمونه) شروع به ایجاد درون‌یابی‌های سطحی کرده و آنها را با هم مقایسه می کنیم.

مرحله اول: برنامه ی ArcMap را باز نموده، در این تمرین ما نیاز به Extension اضافی به نام Spatial Analyze‌داریم. برای فعال کردن این Extension باید ابتدا از منوی بالای صفحه برنامه‌ی ArcMap گزینه‌ی Customize را انتخاب کرده و بعد از آن بر روی گزینه Extension کلیک کنید. در صفحه‌ی باز شده همه‌ی گزینه‌ها را تیک دار‌ کنید ‌و‌ در آخر دکمه‌ی Close را فشار دهید.

طرح و نمونه ، برنامه Extension

مرحله دوم تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

مرحله دوم: از منوی Geoprocessing گزینه‌ی Enviroments را انتخاب کنید. بر روی Work space کلیک کنید تا باز شود. در این صفحه شما مشاهده می کنید که در چه مکانی از کامپیوتر شما، پروژها ضبط و ثبت می شوند. در قسمت Current work space بر روی آیکون Browes کلیک کنید و به آدرس زیر بروید:

C:\Temp\viritical campus\Data info 10-0\Basics

طرح و نمونه ، Enviromentsو بر روی فایل Interpolation.gdb کلیک کنید و دکمه‌یAdd  را بزنید. با این کار تمام ورودی ها و خروجی های شما مستقیماً به این مسیر هدایت می شوند. در قسمت Scratch Workspace به آدرس قبلی رفته و این بار فایل BasicScratch.gdb را Add کنید. بقیه سندها را در پنجره‌ی Environment  به صورت پیش فرض رها کنید و کلید Ok را فشار دهید. حال باید مطمئن شوید که Background geoprocessing روشن باشد، این پارامتر در برنامه کمک می کند که تا ابزارها و مدل ها درصفحه‌ی نمایش شما مورد پردازش و تجزیه تحلیل قرار گیرند و قابلیت اجرا پیدا کنند.

در قسمت Background processing  توجه کنید که تیک گزینه‌ی Enable خوره باشد.

طرح و نمونه ، geoprocessing

مرحله سوم تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

مرحله سوم: در این مرحله شما باید نقطه‌هایی را به صورت نمونه وارد برنامه ArcMap کنید. برای این منظور باید از پنجره‌ی Catalog که بطور پیش فرض در سمت راست صفحه‌ی شما است آن را انتخاب کنید.

طرح و نمونه ، طرح و نمونه ، Catalogو یا می توانید آیکون  آن را از بالای صفحه انتخاب کنید.

در پنجره ی Catalog به مسیر زیر رفته؛

C:\Temp\viritical campus\Data info 10-0\Basics

و فایل Interpolation.gdb را انتخاب کنید و از داخل آن بر روی Samples1 کلیک کنید و آن را گرفته و به داخل صفحه ی سمت چپ بکشید.

طرح و نمونه

مرحله چهارم تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

مرحله چهارم: در پنجره‌Table of Contents‌بر روی نقطه‌ای Samples1 راست کلیک کرده و گزینه‌ی   Open Attribute Table‌ را انتخاب کنید تا جدول اطلاعات توصیفی آن باز شود.

طرح و نمونه ، tableستون Spot حاوی ارتفاع هر نقطه می باشد. این ارتفاع ها برای رسم منحنی‌های هم‌تراز و میان‌یابی برای نقشه توپوگرافی سطح به کار می روند.

مرحله پنجم تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

مرحله پنجم: ما در این تمرین نمی خواهیم به جزئیات و جنبه های درون یابی بپردازیم و فقط به طور خلاصه وار آن را ذکر می کنیم. در تمرین‌های جلوتر به طور کامل تری به این موضوع می پردازیم. حال بر روی آیکون Arc Toolbox  کلیک کنید تا پنجره ای مانند شکل باز شود.

ArcToolboxدر این پنجره بر روی گزینه Spatial Analyst Tools کلیک کرده، بعد بر روی Interpolation کلیک کنید.

Spatial Analyst Tools

مشاهده می کنید که مدل های مختلف درون یابی در لیست موجود است. حال به طور مثال بر روی IDW دوبار کلیک کنید تا پنجره‌ای باز شود. در قسمت Input point features، گزینه‌ی sample1 را انتخاب کنید.

در قسمت out put raster به مکان

C:\Temp\viriticalCampus\DataInfo10-0\Basics

رفته و فایل interpalpation را برای خروجی فایل انتخاب کرده، و در قسمت Name اسم آن را Elevation1 بگذارید و دکمه‌ی save را فشار دهید. در قسمت Output Cell Size عدد ۱۰۰را وارد کنید. در قسمت Number of points عدد ۵ را وارد کنید و در نهایت Ok  کنید.

IDWمشاهده می کنید که لایه ای به اسم Elevation1 به قسمت Table of Contents اضافه شده است. در نقشه هم مشاهده می کنید که نقاط دارای ارتفاع بیشتر با رنگ سفید و نقاط با رنگ سبز دارای ارتفاع کمتر می باشند.

طرح و نمونه

می توانید اگر پنجره ی Arc tool box مزاحم دید شما است آن را ببندید.

مرحله ششم تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

مرحله ششم: طریقه‌ی دیگر برای نمایش سطح زمین با استفاده از Hillshade است. بر روی گزینه‌ی search از قسمت راست صفحه ArcMap کلیک‌کنید. اگر این گزینه موجود‌ نبود ‌می‌توانید از آیکوندر بالای صفحه استفاده کنید تا پنجره ای به اسم search باز شود. در این پنجره اسم Hillshade را بنویسید و آیکونرا فشار دهید. بر روی گزینه ی Hillshade (Spatial Analyst)دوبار کلیک کنید تا پنجره‌ی مورد نظر باز شود. از قسمت Input raster گزینه ی Elevation1 را انتخاب کنید، در قسمت Output raster آدرس قبلی را داده و فقط اسم آن را Hillshade بنامید و دکمه ی Save را فشار دهید. بقیه گزینه ها به صورت پیش فرض قابل قبول می باشند ودر نهایت ok کنید.

Hillshadeمشاهده می کنید که لایه ای به اسم Hillshade1 در قسمت Table of Contentes اضافه شده است . این تصویر کمک می کند تا شما تصور بهتری از سطح زمین اصلی در ذهن خود داشته باشید. (شکل ۱۶)

طرح و نمونه

مرحله هفتم تاثیر طرح و نمونه بر ایجاد درون یابی

مرحله هفتم: حال می خواهیم با استفاده از نمونه نقاط دیگری کار را دنبال کنیم. برای این منظور دوباره به پنجره ی Cataloge رفته و این بار Samples2 را گرفته و به داخل صفحه ی ArcMap بیاندازید. از قسمت Table of Contents  تمامی لایه ها را به جز Samples2 غیر فعال کنید.

برنامه ArcMap، طرح و نمونه

پنجره ی Arc Toolbox را دوباره باز نموده و از قسمت interpolation گزینه‌ی IDW را انتخاب کنید. مطابق شکل زیر جداول را پر نمائید.

IDWمشاهده می کنید که لایه ای به اسمElevation2 به قسمت Table of Contents اضافه شده است.

طرح و نمونه در برنامه ArcMap

اگر دقت کنید می بینید در نقاطی که پراکندگی کمتر و تمرکز نقاط بیشتر است، درون یابی دارای رنگ یکنواخت تری است. برای مقایسه می توانید لایه ی Elevation1 را روشن نمائید و با هم مقایسه کنید.

مرحله نهایی

مرحله هشتم: مانند مرحله ی ۶ پنجره ی Hillshade را باز نموده و مانند شکل زیر آن را کامل کنید.

Hillshadeمشاهده می کنید که این تصویر به طور کل با Hillshade1 فرق می کند. شما می توانید لایه ی Hillshade1 را روشن کنید وتفاوت آنها را با هم مقایسه کنید.(شکل۲۱)

طرح و نمونه در برنامه ArcMap

دیدگاه ها بسته شده است