ساخت TIN با GIS برای نمایش سطح زمین

دسته‌ها

آلودگی خاک و میزان سرطان تیروئید
آلودگی خاک و میزان سرطان تیروئید
جولای 14, 2021
ساخت انیمیشن با GIS
ساخت انیمیشن با GIS
جولای 20, 2021
ساخت TIN با GIS

ساخت TIN با GIS

تمرین ۲۰-۴ (ساخت TIN برای نمایش سطح زمین)

برای ساخت TIN با GIS میبایست مراحل زیر را در برنامه ArcGIS طی کنید با ما همراه باشید.

مرحله اول: برنامه ی Arc Scence10 را باز کرده و به مسیر زیر بروید؛

C:\Student\3DAnalyst\Exercise4\BuildTIN.Sxd

ساخت TIN با GIS

مرحله دوم ساخت TIN با GIS

مرحله دوم: پنجره ی Catalog را باز نموده به داخلToolboxes رفته و System Toolboxes را باز کنید.بعد به روی ۳D Analyst Tools رفته و گزینه TIN Management را باز نموده و از داخل آن گزینه ی Create TIN را انتخاب کنید تا پنجره ی مربوط باز گردد.

پنجره ی Catalog در برنامه ArcGISدر قسمت Output TIN بر روی آیکونBrowse کلید کرده پنجره ای با عنوان Output TIN باز می گردد . بر روی دکمه ی HOME کلیک کنید. به داخل فولدر Terraindata رفته و به اسم Tin1 ذخیره کنید.

ساخت TIN با GISدر قسمت Input Feature Class گزینه ی Vipoints Point را انتخاب کنید. مشاهده می کنید که در ستون height_field گزینه ی SPOT به طور پیش فرض انتخاب شده است که ستون مورد نظر برای ارتفاع نقاط می باشد. در نهایت Ok کنید.

ساخت TIN با GISمشاهده میکنید که به صورت پیش فرض TIN ساخته شده در تمامی مناطق دارای یک رنگ می باشد.

ساخت TIN با GIS

مراحل رنگی کردن TIN ساخته شده با GIS

از قسمت Content Table of بر روی Tin1 راست کلیک کرده و گزینه ی Properties را انتخاب کنید و به Tab، Symbologyبروید. بر روی دکمه ی Add کلیک کنید تا پنجره‌ای به اسم Add Render باز شود.

بر روی گزینه‌ی Face Elevation with graduated color ramp کلیک کرده و دکمه ی Add را فشار دهید. در نهایت دکمه یDismiss را فشار دهید تا به پنجره ی Layer Properties دوباره باز گردید.

ساخت TIN با GISبر روی یکی از رنگها راست کلیک کرده و گزینه ی Flip Symbols را انتخاب کنید.در قسمت Show تیک گزینه Face را برداشته و در نهایت پنجره‌ی Layer Properties را ok کنید.

ساخت TIN با GISمشاهده می کنید که نقشه ی Tin1 شما به صورت رنگی درآمده است که رنگ آبی دارای بیشترین ارتفاع و رنگ خاکستری دارای کمترین ارتفاع می باشد.

ساخت TIN با GIS

اضافه کردن عوارض به نقشه TIN

مرحله سوم: در این مرحله می خواهیم یک سری از عوارض را به نقشه‌ی TIN اضافه کنیم، برای این منظور پنجره یCatalog را باز کرده و از قسمت Toolboxes این بار گزینه ی Edit TIN را انتخاب کنید تا پنجره ی مربوطه باز گردد.

پنجره ی Catalog در برنامه ArcGISدر قسمت Input TIN گزینه ی Tin1 را انتخاب کنید. در قسمت Input Feature Calss گزینهی railroad را انتخاب کنید. بر روی FID_1 در زیر ستونheight_Fieldکلیک کرده و گزینه ی را انتخاب کنید. حال بر روی hardline در زیر ستون SF-Type کلیک کرده و گزینه ی Softline را انتخاب کنید.

دوباره به قسمت Input Feature Calss رفته و این بار گزینه ی brklines را انتخاب کنید. سطر پیش فرض برای این لایه مطلوب است. دوباره به قسمت Input Feature Class رفته و گزینه ی Smclp را انتخاب کنید. در ستون height_Field برای آن گزینه ی را انتخاب کنید. در نهایت پنجره ی Edit TIN را OK کنید.

ساخت TIN با GISتوجه داشته باشید که عوارض اضافه شده در مرحله بعدی خود را نشان خواهند داد پس نباید قاعدتاً در تصویر شما تغییری ایجاد شده باشد.

مرحله چهارم ساخت TIN با GIS

مرحله چهارم: در این مرحله می خواهیم، ارتفاع های رقومی شده عوارض را به نقشه TIN اضافه کنیم. برای این امر لازم است که بر روی لایه‌ی roads راست کلیک کرده و گزینه‌ی Properties را کلیک کنید. بر روی Tab، Base Heights کلیک کنید. گزینهی Floating on a Custom Surface کلیک کنید و گزینه ی Tin1 را انتخاب کنید و در آخر ok کنید.

ساخت TIN با GISمشاهده می کنید که مسیرجاده ها که قبلاً آن را بر روی TIN ایجاد کرده بود بر روی نقشهی Tin1 قرار گرفته است. همین کارها را بر روی لایه‌ی railroad انجام دهید.

ساخت TIN با GIS

اضافه کردن تصویر رستوری به نقشه TIN

مرحله پنجم: در این مرحله می خواهیم یک تصویر رستوری را به نقشه TIN اضافه کنیم تا قابلیت مفهومی نقشه مورد نظر و نهایی را افزایش دهیم.

بر روی لایه ی Photo.Tif راست کلیک کرده و گزینه ی Properties را انتخاب کنید به Tab، Base Heights رفته و بر روی گزینه ی Floating on a customer durface کلیک نمائید و گزینه ی Tin 1 را انتخاب کنید.

لایه ی Propertiesبه Tab، Display رفته و در کادر Transparency عدد ۳۰ را وارد کنید و در نهایت Ok کنید.

لایه ی Propertiesمشاهده می کنید که تصویر مورد نظر بر روی نقشه TIN قرار گرفته است. برای مشاهده بهتر بر روی لایه ی Tin1 راست کلیک کرده و به قسمت Properties رفته و داخل Tab، Rendering شوید. در قسمت Effects عدد ۱۰ را انتخاب کنید و در نهایت ok کنید. تا تصویر مورد نظر به صورت بهتری به نمایش درآید.

ساخت TIN با GISقبل از ورود به مرحله ی بعد لایههای Tin1 , brklines, Viopoints Point را خاموش کرده و بر روی خط زیر لایهی Cavesurvey کلیک کنید تا پنجرهای به اسم Symbol Selector باز گردد.

پنجره ی Symbol Selectorدر پنجره ی باز شده در قسمت width عدد ۵ را وارد نمائید و ok کنید.

ساخت TIN با GIS

 

مرحله ششم ساخت TIN با GIS

مرحله ششم: در این مرحله می خواهیم اقدام به ساخت یک پروفیل در راستای مورد نظر داشته باشیم. برای این امر، برنامه ی ArcMap10 را باز نموده. در پنجره ی Getting Started بر روی New Maps کلید کرده و بعد بر روی آیکون Browse کلیک کنید و به آدرس زیر بروید؛
C:\3DAnalyst\3D_Default.gdb
و Ok کنید. حال باید شما نوار ابزار ۳D Analyst را به برنامه ی ArcMap اضافه کنید. به منوی Customize رفته و بر روی Toolbars کلیک کنید و گزینه ی ۳D Analyst را تیک بزنید.

نوار ابزار 3D Analyst برنامه ی ArcMap

به منوی customize رفته و بر روی گزینه ی Extensions کلیک کنید. توجه داشته باشید که همه ی گزینه ها تیک خورده باشند. گرچه ما در این مرحله فقط نیاز به تیک ۳D Analyst داریم.

ساخت TIN با GIS

باز کردن پنجره کاتالوگ در برنامه ی ArcGIS

پنجره ی Catalog را باز کنید و به مسیری بروید که در آن Exercise4 وجود دارد. داخل فولدر Terraindata شوید و بر روی Tin1 کلیک کرده و با موس خود به داخل صفحه ی اصلی بکشید.

پنجره ی Catalogاگر با پیغامی مواجه شدید آن را Ok کنید. مشاهده می کنید که لایه ای به اسم Tin1 به قسمت Table of Contents اضافه می شود و نقشه مورد نظر بر روی صفحه قابل مشاهده می باشد.

ساخت TIN با GISاز نوار ابزار ۳D Analyst بر روی آیکون inter polate line کلیک کنید. بر روی گوشه‌ی سمت چپ بالای نقشه کلیک کرده و خط مورد نظر را تا پایین سمت راست نقشه ببرید و دوبار کلیک کنید تا عملیات به پایان برسد.

ساخت TIN با GISحال از همان نوار ابزار بر روی آیکون Profile Graph کلیک نمائید تا پنجره ای به اسم Profile Graph Title باز گردد. شما می توانید اسم و یا دیگر مشخصات آن را تغییر بدهید و یا آن را Save یا Print نمائید.

پنجره ی Profile Graph Titleبر روی گراف کلیک راست کرده و گزینه ی Add to Layout را انتخاب کنید. مشاهده می کنید که برنامه به صورت اتوماتیک شما را به بخش Layout View را می برد. پنجره ی Profile Graph را ببندید. شما می توانید مشاهده کنید که گراف به بخش Layout اضافه شده است.

پنجره ی Profile Graph Titleاز زیر صفحه Data View کلیک کنید تا صفحه ی اصلی باز گردد.

ایجاد یک خط دید روی سطح زمین

مرحله هفتم: در این مرحله می خواهیم یک خط دید (Line of Sight) بر روی سطح زمین ایجاد کنیم. از نوار ابزار ۳D Analyst بر روی آیکون create line of sight کلیک کنید. تا پنجره ای به این اسم باز گردد.

آیکون create line of sightدر قسمت Observation Offset عدد ۲ را بنویسید. این عدد به این معنی می باشد که خط دید ما ۲ متر بالاتر از خط ترازZ قرار خواهد گرفت. مانند شکل خطی را رسم کنید یا هر خطی دیگر در قسمتی از نقشه، از اولین قسمتی که شما شروع به کشیدن خط می کنید یعنی از همان نقطه خط دید شروع به محاسبه می کند.

نقطه ی سیاه رنگ پس همان نقطه ی شروع یا چشم دید شما می باشد.

در جاهایی که رنگ خط دید به رنگ سبز رنگ می باشند یعنی شما قادر به دیدن آن هستید و قسمتهایی که به رنگ قرمز درمی آیند یعنی نقاطی که شما قادر به دیدن آنها نیستید. در انتها پنجره ی Line of Sight را ببندید.

ساخت TIN با GISاین خط دید را شما مانند دیگر خط های گرافیکی میتوانید کپی کرده و به برنامه ی ArcScene ببرید. به منوی Editرفته و گزینه ی Select All Elements را انتخاب کنید. از همان منوی Edit بر روی گزینه copy کلیک کنید.

منوی Edit در برنامه ArcSceneحال به برنامه ی ArcScene بروید، بر روی منوی Edit رفته و گزینه ی Paste را انتخاب کنید. مشاهده می کنید که هر دو خط بر روی نقشه با رنگ خاکستری اضافه شدند.

ساخت TIN با GIS

دیدگاه ها بسته شده است