روش های پردازش نقشه ها در GIS

دسته‌ها

تهیه نقشه ها با GIS
تهیه نقشه در GIS چگونه است؟
آوریل 24, 2021
استفاده از نقشه در GIS
استفاده از نقشه در GIS چگونه است؟
آوریل 30, 2021
پردازش نقشه ها در GIS

پردازش نقشه ها در GIS

پردازش نقشه ها با استفاده از سیستم مختصاتی کارتزین(Cartensian Coordinates)  

سیستم مختصات پردازشی نوعی سیستم مختصاتی است (یکی از روش های پردازش نقشه ها در GIS) که برای سطح صاف مانند نقشه های پرینت شده و یا صفحه های کامپیوتری طراحی شده است. هم سیستم مختصات دو بعدی و هم نوع سه بعدی کارتزین نوعی مکانیزم را فراهم می کنند که طی آن بوسیله استفاده از مقادیر X,Y ( و همانطور که در بعد اشاره می کنیم، بوسیله ی استفاده از ستون ها و سترها در داده ها و تصاویر رسترسی) می توان موقعیت های جغرافیایی و اشکال ترکیب ها را توصیف نمود.

در سیستم مختصات کارتزین(پردازش نقشه ها در GIS) از دو محور استفاده شده است: یکی افقی (X) ، که نشان دهنده شرق و غرب می باشد و دیگری عمودی(Y) ، که نشان دهنده شمال و جنوب خواهد بود؛ و نقطه ای که این دو محور همدیگر را قطع می کند را نقطه ی مبدا می گویند.

هرگاه در موقعیت جغرافیایی یا مکانی نقطه ای از نماد (X , Y) استفاده شد، یعنی این که X به فاصله نقاط در محور افقی بر می گردد و Y به فاصله ی موجود در محور عمودی بر میگردد که البته مبدا بصورت (۰ و ۰) مشخص می شود. در مقابل زیر نماد (۳ و ۴) حاوی ۴ واحد به سمت روبرو (X) و ۳ واحد به سمت بالا می باشد (Y).

سیستم مختصاتی کارتزین 

سیستم مختصات سه بعدی ۳D

همان طور که می دانید، در پروژه های سیستم های مختصاتی پردازشی(پردازش نقشه ها در GIS) از مقدارZ  نیز برای اندازه گیری ارتفاع پدیده ها از سطح دریا استفاده می کنند. در مثال زیر، نماد (۴و۳و۲) حاوی ۲ واحد در محور افقی (X) و ۳ واحد در محور عمودی (Y) و ۴ واحد در محور(Z)خواهد بود که نمایانگر ارتفاع از سطح زمین خواهد بود که ممکن است ۴ متر بالاتر از سطح زمین نیز در نظر گرفته شود.

سیستم مختصاتی کارتزین

خواص و تحریفات در پردازش نقشه ها در GIS

تا زمانی که کره زمین کروی است، شاهد چالشی میان نقشه کشان و متخصصان GIS خواهیم بود که متضمن به این امر است که چگونه می توان جهان واقعی را بوسیله ی سیستم های مختصاتی مسطح و دوبعدی نشان داد. برای فهمیدن این مسئله،در نظر بگیرید چگونه می توانید نصف توپ بسکتبال را مسطح کنید، این امر بدون تحریف شکل توپ یا ایجاد مکانی که از هم جدا هستند امکان پذیر نیست. پروسه ی مسطح کردن زمین نیز پردازش نام دارد لذا از همین جهت است که می گوییم ؛ پردازش نقشه.

سیستم مختصات پردازش، بصورت سطوح مسطح یا دو بعدی مشخص می شود. مختصات پردازش همچنین می تواند برای ۲ بعد (X,Y) و یا سه بعد (X , Y, Z) تعریف شود که مقیاس X,Y موقعیت را بر روی سطح زمین نشان می دهد و Z می تواند ارتفاع از سطح دریا را نیز نشان دهد.

، سیستم مختصات پردازشی

بر خلاف سیستم مختصات جغرافیایی، سیستم مختصات پردازشی، دارای ثبات در طول،زاویه و محل هایی در سرتاسر محیط دو بعدی می باشد. اما پردازش نقشه چهره ی زمین را به صورت یک نقشه ی صاف و مسطح به تصویر می کشد که در چندین جنبه ی آن مانند فاصله ها، مکان ها، اشکال و یا مسیرها انحراف ایجاد شده است.

کاربران بوسیله ی استفاده از عمل پردازش نقشه که تمایلات آن ها و موقعیت های جغرافیایی خاص مورد نظر آن ها را برآورده می کند، این محدودیت ها و مشکلات را برطرف می کنند. نرم افزار GIS هم چنین می تواند اطلاعات را از سیستم های مختصاتی به مجموعه داده های یکپارچه تحت حمایت که در سیستم های مختصاتی مختلف نگهداری می شود، تغییر دهد و جابجا نماید. همچنین، توانایی حمایت از چندین جریان کار را دارد.

اهداف پردازش نقشه ها در GIS

هر کدام از پردازش های مختلف از نقشه به منظور اهداف خاصی طراحی می شود. یک پردازش نقشه ممکن است در باقی نگهداشتن و حفظ اشکال مورد استفاده قرار گیرد در صورتی  که دیگری ممکن است برای حفظ مکان و موقعیت های مورد نظر، مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر( تطابق سازی در مقابل پردازش محیط یکسان) این خصوصیات- پردازش نقشه توسط کره زمین و داده ها- هر مجموعه داده در GIS بسیار با اهمیت تلقی می شود.

بوسیله ی تشریح جزئیات این خصوصیات در هر یک از مجموعه داده ها در GIS، رایانه ها می توانند پردازش را از سر گرفته و عناصر مجموعه داده های موقعیت جغرافیایی را در زمانی کم به یک سیستم مختصاتی مناسب تغییر دهند. در نتیجه این امکان فراهم می شود که لایه های چند گانه و ترکیبی GIS را بدون توجه به سیستم مختصاتی آن ها، با هم ترکیب کرده و کامل کند. این امر یکی از توانایی های اساسی GIS در کارها می باشد. مکان و موقعیت دقیق در هر عملکرد GIS یکی از امور مهم و بنیادی می باشد.

 

بازرگانی ایران پمپ برای اطلاع از قیمت پمپ کارواش کلیک نمایید 

دیدگاه ها بسته شده است