انتخاب بر اساس موقعیت مکانی داده ها در GIS

دسته‌ها

کار با جدول اطلاعات توصیفی
کار با جدول اطلاعات توصیفی در GIS
می 24, 2021
حل کردن مسائل به وسیله GIS
حل کردن مسائل به وسیله GIS ،قسمت اول
می 30, 2021
نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

تمرین ۶(پرس وجو بر اساس موقعیت مکانی داده ها )

در مثال قبل شما با نحوی انتخاب داده ای خاص بر حسب جدول اطلاعات توصیفی آشنا شدید. در این مثال می خواهیم شما را با نحوه ی انتخاب برحسب موقعیت مکانی داده ها آشنا کنیم .

مرحله اول : برنامه ArcMap را باز نموده و از منوی open فایل زیر را در مسیر مشخص شده باز نمائید؛

C:\Temp\VitualCamus\StartGIS10\Analyze\Florida_LocationQuery

در این نقشه شما Florida  را بر حسب موقعیت اکولوژیکی آن مشاهده می کنید.

نقشه Florida بر حسب موقعیت اکولوژیکی

مرحله دوم انتخاب داده براساس موقعیت مکانی داده ها

مرحله دوم : در این مرحله می خواهیم، شروع به پرسیدن اولین سوال کنیم . در پنجره ی Table of Contents لایهای Florida National Scenic Trial و Florida State Parks را روشن نمایید.

انتخاب داده بر اساس موقعیت مکانی داده هافرض کنید که شما می خواهید از مسیر مشخص شده که در نقشه می بینید مسافرت کنید و در حین راه می خواهید پارک هایی را که در طول مسیر هستند را هم مشاهده نمایید. برای این منظور شما می توانید سوالی را مطرح کنید.مثلا در مسیر حرکت پارکهایی را که در ۱٫۵ مایلی از جاده شما هستند را پیدا کنید. پس ابتدا به منوی انتخابی اصلی رفته و از قسمتSelection  گزینهSelection By Location را انتخاب کنید.

انتخاب داده بر اساس موقعیت مکانی داده هااین پنجره مکانی است که شما می توانید در آن سوال های خود را در آن مطرح کنید . در قسمت Selection Method دقت کنید که گزینه ی Selcet Featured From به صورت پیش فرض انتخاب شده باشد . در قسمت Target Layers گزینه Florida State Parks را انتخاب نموده . در قسمت Source Layer دقت کنید که Florida Nattional Scenic Trail انتخاب شده باشد . از قسمت بعدی که Spatial Selection Method می باشد گزینه ی؛

  Traget Layers Features are within a distance of the source layer feature

را انتخاب کنید . دقت کنید که تیک گزینه Apply a Search Distance خورد باشد . در قسمت زیر آن Meters را به Miles تغییر داده و عدد۱٫۵ را در کادر مورد نظر نوشته و در انتها Apply کنید.

انتخاب داده بر اساس موقعیت مکانی داده هامشاهده می کنید مناطقی به صورت انتخابی در نقشه ظاهر می شوند.

انتخاب داده بر اساس موقعیت مکانی داده ها

مرحله سوم انتخاب داده براساس موقعیت مکانی داده ها

مرحله سوم : در نقشه موجود نقاطی را ملاحظه می کنید که به صورت انتخاب شده درآمده اند، برای مشاهده بهتر این مناطق می توانید از منوی Selection بر روی گزینه Zoom to Selected Features کلیک کنید تا محدوده ی مشخص شده را بزرگتر و واضح تر مشاهده کنید.

 انتخاب داده براساس موقعیت مکانی داده هاحال جدول اطلاعات توصیفی Florida State Parks  را باز نموده؛

  1. Q) چند تا پارک بصورت انتخابی درآمده اند ؟
  2. A) 17 مورد می باشد.

جدول اطلاعات توصیفی Florida State Parks

مرحله نهایی نمایش نقشه در برنامه ArcMap

مرحله چهارم : حال می خواهیم سوال دوم را مطرح کنیم. تا به حال فهمیم که کدام پارک ها در فاصله ی ۱٫۵ مایلی از مسیر حرکت شما هستند.حال می خواهیم بدانیم که در این مناطق چه گونه هایی از نوع اکولوژیکی یافت می شود . در پنجره Select By Location تیک گزینه Florida State Parks را بردارید و تیک گزینه Florida Ecorgions را بزنید.در قسمت Source Layer گزینه ی Florida State Parks را انتخاب نمائید .

از قسمت Spatial Selection Method گزینه ی Target Layers Feauters Interespct the Source Layer Featureرا انتخاب کنید (گزینه اول در لیست می باشد). با انتخاب این گزینه اگر محدوده ی اکولوژیکی در این بخش های انتخاب شده باشند چه به صورت تمام و یا حتی بخشی از آن، این محدوده اکولوژیکی به صورت انتخاب شده درخواهند آمد . دقت کنید که گزینه Apply a Search Distance باید تیک نخورده باشد، تا سمت آن بصورت غیر فعال در بیاید . در نهایت Ok کنید.

انتخاب داده براساس موقعیت مکانی داده هاشکل نقشه ی مورد نظر باید به شکل  زیر در بیاید.نمایش موقعیت مکانی داده ها را در شکل زیر ملاحظه میکنید.

موقعیت مکانی داده هاحال جدول اطلاعات توصیفی لایه ی Florida Ecoregions را باز نموده ؛

  1. Q) چه تعداد تنوع زیستی به صورت انتخاب شده درآمده اند ؟

A )9 مورد باید به صورت انتخاب شده درآمده باشد .

  1. Q) کدام نوع زیستی را شما در ابتدای مسیر خود می بینید ؟

A)Southem Pine Plains and Hills . با استفاده از آیکون identidy می توانید از روی نقشه جواب را پیدا کنید.

نمایش موقعیت مکانی داده ها در GIS

دیدگاه ها بسته شده است