سمپاش موتوری بنزینی

ژانویه 1, 2021
سمپاش زنبه ای

سمپاش زنبه ای و معرفی کامل آن

سمپاش زنبه ای که به سمپاش موتوری بنزینی نیز معروف است یکی از دستگاه های رایج و متداول سمپاشی است که از آن برای حفظ و نگه داری گیاهان، درختان، محیط زیست و حتی کاربردان استفاده می شود. این دستگاه دارای یک موتور بنزینی دو یا چهار زمانه و پمپ سمپاش پیستونی است که تمامی آن ها بر روی یک شاسی محکم و زنبه ای سوار شده اند.