فروشگاه اینترنتی

سوپاپ پمپ کارواش برتولینی ۲۰۰ بار
آوریل 8, 2019
پکینگ پمپ کارواش برتولینی ۲۰۰ بار
آوریل 9, 2019

پکینگ پمپ کارواش برتولینی ۱۱۰ بار

پکینگ پمپ کارواش صنعتی 110 بار برتولینی ایتالیا – پکینگ کارواش صنعتی 110 بار برتولینی 

کارواش برتولینی 110 بار تک فاز ایتالیایی جز پر فروش ترین های کارواش صنعتی در ایران می باشد. لذا برای تعمیر و نگهداری این محصول نیاز به قطعات پمپ کارواش برتولینی می باشد که تامین این امر توسط بازرگانی آب نیرو انجام می پذیرد.

مدل پمپ: WBL1111 پمپ کارواش برتولینی ایتالیا

*** کیت پکینگ به صورت کامل می باشد که شامل : 

تعداد پکینگ قهوه ای : 3 عدد برای هر پمپ 

اورینگ زیر پکینگ : 3 عدد 

رو پکینگی یا نگهدارنده پکینگ : 3 عدد 

تعداد پکینگ مورد نیاز در هر پمپ کارواش 110 بار برتولینی ایتالیا 3 عدد می باشد که سه مورد در جلوی سر سیلندر جایگزین شده اند.

پکینگ به منظور جلوگیری از خارج شدن سیال در حال پمپاژ تحت فشار درون پمپ کارواش به فضای های خارجی می باشد. می توان گفت که از پکینگ و زیر پکینگی و همچنین بوش آبریزش خور برای آب بندی پمپ های کارواش استفاده می شود.