فروشگاه اینترنتی

پانچر آبیاری قطره ای لوله ۱۶
مارس 14, 2018
مه پاش چهار نازله نتافیم – مه پاش کم فشار نتافیم ترک
مارس 14, 2018

مه پاش فیتکو انگلیس – مه پاش FITCO

مه پاش فیتکو انگلیس – مه پاش کم فشار فیتکو انگلیس 

از این مه پاش کم فشار برای تغییر رطوبت گلخانه ها و … می توان استفاده نمود. این مه پاش که به صورت کم فشار  و با فشار 1 تا 2 بار کار می کند می تواند به راحتی تا 30 سانت از هر طرف اطراف خود را مرطوب نماید. بیشتر استفاده از این مه پاش در گلخانه های گل – سینی های نشاء – سالن های قارچ – گاوداری ها  و همچنین می توان برای رطوبت گلخانه های خانگی و تغییر در رطوبت گلدان و باغچه نیز بهره برد. طریقه نصب آن با کمی فشار از قسمت پایین آن بر روی لوله 16 آبیاری قطره ای مانند نصب قطره چکان می باشد.

* اندازه این مه پاش اندازه یک بند انگشت می باشد. کارتن این مه پاش 2000 عدد می باشد اما در پارت های 100 عددی نیز این محصول قابلیت فروش دارد.

ورودی:  نصب بر روی لوله 16 میلیمتر مخصوص  آبیاری قطره ای 

جنس: پلاستیک درجه یک  

متن نمونه
توضیحات

متن نمونه