فروشگاه اینترنتی

لوله آبیاری قطره ای ۶
می 7, 2019
کف پاش کارواش صنعتی
کف پاش کارواش صنعتی
می 8, 2019

بست ابتدایی ۶ میل

تومان2,500

بست ابتدایی 6 میل (خروجی گرفتن از لوله اصلی 16 به لوله 6 میل)

برای اینکه از لوله اصلی آبیاری مانند لوله آبیاری قطره ای 16 خروجی بگیریم برای لوله فرعی خود یعنی لوله آبیاری 6 میل (لوله آبیاری ماکارونی) باید از بست مخصوصی به نام بست ابتدایی 6 میل استفاده شود.

200 در انبار