رگلاتور تنظیم فشار هانتر – فشار شکن شیر برقی هانتر – فشار شکن هانتر

فشار شکن شیر برقی هانتر

Type: Pressure Regulator

AS-30
AS-30

Fixed 2.1 bar
Height with solenoid: ۸٫۲ cm

AS-ADJ
AS-ADJ

Adjustable 1.4 to 7 bar
Height with solenoid: ۸٫۲ cm

رگلاتور تنظیم فشار هانتر  – فشار شکن شیر برقی هانتر – فشار شکن هانتر 

ACCU SYNC: رگلاتور تنظیم فشار  هانتر

رگلاژ فشار باعث صرفه جویی در مصرف آب و افزایش عمر سیستم آبیاری می شود. صرفه جویی آب از طریق تنظیم فشار بر روی فشار بهینه هر منطقه، متناسب با تجهیزات و نوع نرم افزار هر ناحیه به دست آمده است. Accu Sync یک تنظیم کننده فشار ساده است که سازگاری با تمام شیرهای کنترل کننده هانتر، طراحی شده است. مدل قابل تنظیم می تواند فشار منطقه را بین ۱،۴ تا ۷ بار تنظیم کند (۱۴۰ تا ۷۰۰ کیلو بایت)، رگلاتور تنظیم فشار هانتر در حالی که مدل های ثابت، تخمین می زنند و می‌توانند به راحتی در هر سیستم نصب شوند. از نقطه نظر قابلیت اطمینان، Accu Sync بی نظیر است. ساختار نایلون شیشه ای باعث می شود که Sync Accu به اندازه کافی در مقابل مشکلات هر پروژه ای مقاوم باشد. انتخاب مدل اهمیتی ندارد چرا که  تمام مناطق با Accu Sync هماهنگ می شوند. رگلاتور تنظیم فشار هانتر

Accu-Sync Valve Recommended Flow Range
Flow
Valvem³/hrl/min
SRV-100۱۹ – ۱۱۴۱٫۲ – ۶٫۸
PGV-100/101۱۹ – ۱۱۴۱٫۲ – ۶٫۸
PGV-151۷۵ – ۴۵۴۴٫۵ – ۲۸
PGV-201۱۵۰ – ۷۵۰۹٫۰ – ۳۴
ICV-101۱۹ – ۱۵۰۱٫۲ – ۹٫۰
ICV-151۷۵ – ۵۱۰۴٫۵ – ۳۱
ICV-201۱۵۰ – ۵۶۰۹٫۰ – ۳۴
ICV-301۵۶۵ – ۱۱۳۵۳۴ – ۶۸
IBV-101۱۹ – ۱۵۰۱٫۲ – ۹٫۰
IBV-151۷۵ – ۵۱۰۴٫۵ – ۳۱
IBV-201۱۵۰ – ۵۶۰۹٫۰ – ۳۴
IBV-301۵۶۵ – ۱۱۳۵۳۴ – ۶۸