دسته‌ها

مه پاش صنعتی
۶ دلیل مهم استفاده از مه پاش صنعتی در گلخانه
مارس 20, 2021
تهیه نقشه ها با GIS
تهیه نقشه در GIS چگونه است؟
آوریل 24, 2021
GIS چیست؟

GIS چیست؟

GIS چیست؟

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستمی است که از آن برای توصیف و مشخص کردن زمین و محیط های دیگر به هدف تشریح و تجسم منابع اطلاعات محیطی استفاده می شود. بسیاری از مشخصه های GIS به عنوان یکی از قدرتمندترین تکنولوژی و فناوری های اطلاعات می باشد. چرا که، بر روی کامل کردن اطلاعات و دانش برگرفته از منابع چندگانه هم چون لایه های یک نقشه تمرکز کرده و محیطی میان بری برای همکاری ها ایجاد می کند.

به علاوه، GIS برای اکثر  افرادی که با آن روبرو می شوند جذابیت دارد، زیرا هم به صورت حسی و هم عقلی- شناختی می باشد. در حقیقت یک محیط قدرتمند منسجم و تصور شده را ( بوسیله ی نقشه هایی که کار تجسم بخشی و ارتباط را ایفا می کنند) با تحلیلی قدرتمند و ساختار و چهارچوبی نمونه وار که ریشه در دانش جغرافیایی دارد ترکیب می کند. این ترکیب که بر پایه ی دانش، اطمینان و ارتباط آسان بنا نهاده شده است بوسیله ی نقشه ها و دیگر مشاهدات جغرافیایی بر دانش و تکنولوژی اثر بخش می باشد.

زمانی که شما شروع به کار با Arc GIS 10 می کنید، این مسلم است که شما مقداری از بنیادهای این سیستم را بدانید. این امر سبب می شود که شما بدانید که چگونه این نرم افزار، این امور را در زمان استفاده از آن به زندگی اجتماعی وارد می کند.

جنبه های کلیدی GIS

Arc GIS   یک سری از جنبه های بنیادی GIS را ترکیب می کند:

GIS برای توصیف و مشخص کردن جهان از لایه های استفاده می کند که این لایه ها بر مبنای مدل های اطلاعات جغرافیایی ساخته شده اند. Arc GIS  می تواند از اطلاعات جغرافیایی به صورت محلی، در قالب لایه ها و تم ها ،مدل تهیه کند. به طور مثال GIS می تواند شامل لایه های اطلاعاتی برای موارد زیر باشد:

  • خیابان ها که به صورت خطوط مرکزی نشان داده می شوند.
  • نقشه های کاربردی که نشان دهنده ی زندگی گیاهی، مکان های استمرار، تمرکز های تجاری و مواردی دیگر است.
  • مکان های اصلی اجرایی و ادواری.
  • چشمه های آبی و رودخانه ها.
  • Polygon های جزئی که نشان دهنده ی صاحبان زمین ها هستند.
  • نقشه های کاربردی سطحی، که نشان دهنده ی عوارض زمین و پستی و بلندی ها می باشند.
  • عکس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای برای زمین های بهره برداری شده.

نمونه هایی از ساختارهای اطلاعات در GIS

لایه های اطلاعات جغرافیایی ( که در قسمت فوق نشان دادیم) نمونه هایی از ساختارهای اطلاعات در GIS می باشند که به صورت معمول مورد استفاده قرار می گیرند.

تعریف اصطلاحات سیستم اطلاعات جغرافیایی

Feature classes: هر کلاس داده ها مجموعه ای از ارتباطات منطقی و عوارض رایج می باشد، که چهار نمونه از آن نشان داده شده است؛

ویژگی کلاس ها در GISRaster datasets: از تجمع cell های پایه ای در کنار هم می توانیم یک شبیه سازی تصویری، یک مدل رقومی ارتفاع، و اطلاعات مشابه دیگری که با این موضوع در ارتباط هستند را به وجود آورد.

استفاده از داده رستری در GISAttribution and Description Information: این موارد شامل اطلاعاتی از فهرست ها و طبقه بندی های سنتی می باشد.که برای توصیف شرایط و طبقه بندی موضوعات جغرافیایی در هر مجموعه ای از داده ها،مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول ویژگی ها در GISهمانند لایه ها و سطوح نقشه ها، مجموع داده های GIS بصورت جغرافیایی به عنوان منابع و مراجع کاربرد فراوانی دارند، چرا که این سطوح می توانند بر روی یک دیگر قرار گیرند و یا حتی می توانند بر روی سطح زمین مشخص شده و مکان آن ها تعریف شود.

نقشه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

نقشه های کاربردی GIS به منظور مشاهده و کار با اطلاعات جغرافیایی می باشد.یک پروژه GIS شامل یک سری از نقشه های دقیق و هوشمند است که می تواند به صورت دو بعدی و یا سه بعدی نمایش داده شود. در این پروژه می توان به بررسی و ترکیب لایه ها بر روی سطح زمین پرداخت و یا ارتباط این ترکیب ها را مشخص نمود. همچنین می توان از این نقشه ها به عنوان وسیله ای برای رسیدن به مدل سازی جغرافیایی استفاده کرد که این مورد خود در نتیجه گیری از اطلاعات کاربرد فراوانی خواهد داشت.

GIS در برگیرنده های مجموعه ی عظیمی از توابع می باشد که با گرفتن داده های خروجی بدست آمده از یک مرجع مشخص، و اعمال تغیرات با توجه به یک سری توابع ریاضی شروع به تولید داده های جدید در قالب یک مجموع داده می کند. شما می توانید به صورت مستقیم به نقشه هایی دقیق برسید که بوسیله ی آن قادر خواهید بود مجموعه ای از اطلاعات را نمایش دهید. این امر به شما کمک می کند تا به افراد تحت کنترل و یا مخاطبین خود ماموریت ها و وظایف مشخص و روشنی را واگذار کنید.

برای مشاهده انواع مدل های پمپ کارواش کلیک کنید 

دیدگاه ها بسته شده است