تهیه نقشه های موضوعی در GIS

دسته‌ها

کار با Attribute Table
کار با Attribute Table
می 18, 2021
کار با جدول اطلاعات توصیفی
کار با جدول اطلاعات توصیفی در GIS
می 24, 2021
مراحل تهیه نقشه های موضوعی

مراحل تهیه نقشه های موضوعی

تمرین ۴ ( تهیه نقشه های موضوعی)

مرحله اول:در این تمرین می خواهیم شما را با روش تهیه نقشه های موضوعی از یک سری داده یکسان آشنا کنیم.برای شروع ابتدا برنامه ArcMap را باز نموده و از مسیر زیر پروژه thematic_maps. Mxd را باز نموده

C:\Temp\Virtualcampus\start GIS10\Data

برنامه ArcMap ، تهیه نقشه های موضوعیبه پنجره Table of Contents رفته و در قسمت Name اسم جدید Facilities را جایگزین کنید، و کلید Ok را بزنید.

 

پنجره Table of Contents ، تهیه نقشه های موضوعی

Symbolized کردن Cabin ها

مرحله دوم: در این قسمت می خواهیم لایه Cabins را نشان پردازی کنیم (sambolize). برای انجام این کار روی لایه ی Cabins راست کلیک کرده و Open Attribute Table را انتخاب کنید. بر روی ستون Type رفته، مشاهده می کنید که Cabin ها دارای انواع مختلفی می باشند مثل: outhouse, cabin, boat house, barn و … .ما می خواهیم لایه Cabin را بر همین اساس که نوع آنها Symbolize کنیم.

حال پنجره ای Table را ببندید و روی لایه ی Cabins از پنجره ی Table of Contents راست کلیک کنید و گزینه ی Properties را انتخاب کنید. Tab، Symbology را انتخاب نمائید. از سمت چپ پنجره باز شده ، بر روی گزینه ی Categories کلیک کنید. گزینه ی Unique Values به طور پیش فرض انتخاب شده است. در قسمت Value، از لیست موجود گزینه ی Type را انتخاب کنید و بعد روی گزینه ی Add All Values کلیک کنید و تیک گزینه ی All Other Values  را بردارید.

Symbolized کردن Cabin ها ، تهیه نقشه های موضوعیحال می خواهیم شکل نماد cabin را تغییر دهیم تا بهتر به نظر برسند. روی Barn  کلیک راست کرده و گزینه ی Properties for All Symbols را انتخاب کنید. بر روی دکمه Style Refrence کلیک کنید. در پنجره باز شده تیک گزینه ی Civic را بزنید تا فعال شود و بعد ok کنید.

دکمه Style Refrenceدر میان لیست نمادها گزینه یBuilding1  را انتخاب کرده و Size آن را ۱۱ بگذارید، و Ok کنید.

لیست نمادها ، تهیه نقشه های موضوعی

حال تمام Cabin ها که Symbolized شده بود به یک رنگ تغییر کرده است. پس باید به هر کدام یک رنگ مختلف بدهیم. بدین منظور بر رویBarn  راست کلید کرده و گزینه ی Properties for Selected Symbol را انتخاب نمائید و رنگ آن را به قرمز تغییر داده و ok کنید. به همین منوال رنگ دیگر Cabin ها را تغییر دهید: Boathouse (آبی) ،Cabin( قهوه ای) Outhouse(زرد)، Shed (سبز) وstable(سفید) ، ok کنید.

تهیه نقشه های موضوعی در برنامه ArcMap

تهیه نقشه های موضوعی در برنامه ArcMap

  Symbolize کردن لایه ی Ranger Districts

مرحله سوم: در این مرحله می خواهیم لایه ی Ranger Districts را Symbolize کنیم. پس باید هر بخش دارای یک رنگ واحد مخصوص به خود باشد. بر روی لایه ی مورد نظر راست کلید کرده Open Attribute Table را انتخاب نمائید. خواهید دید که هر کدام از قسمت ها دارای نام مخصوص به خودش است مانند lake، tower، Gvant و … . حال پنجره Table را ببندید. پنجره ی Layer Properties را برای لایه بالا باز کنید. Tab ، symbology باید فعال باشد.

بر روی Catergories کلیک کنید. به طور پیش فرض که برای Unique Values فعال است. از قسمت Value گزینه ی Name را انتخاب کنید و روی دکمه ی Add All Values کلیک کنید. در قسمت Color Ramp بر روی رنگ ها کلیک راست کنید و تیک گزینه ی Graphic View را بردارید. بعد از آن گزینه ی Basic Random را انتخاب کنید و بعد روی دکمه ی Apply کلیک کنید.

  Symbolize کردن لایه ی Ranger Districts

کامل کردن اولین نقشه موضوعی

مرحله چهارم: برای کامل کردن اولین نقشه موضوعی می خواهیم اسم مناطق را هم به آنها اضافه کنیم. برای این کار از پنجره Properties  Layer که قبلاً باز کرده بودیم Tab، Labels رفته و تیک گزینه ی Label Feauters in this Layer را بزنید. رنگ آن را به سفید و سایز فونت آن را به ۱۰ تغییر دهید و روی گزینه B کلیک کنید نوشته ها پر رنگ شوند. سپس OK کنید.

کامل کردن اولین نقشه موضوعی

ایجاد یک Data Frame جدید در تهیه نقشه های موضوعی

مرحله پنجم: در این مرحله می خواهیم یک Data Frame جدید تشکیل دهیم و داده ها را به آن وارد کنیم. از منوی Insert گزینه ی Data Frame را انتخاب کنید. در پنجره ی Table of Contents بر روی New Data Frame به آرامی کلیک کنید تا بتوانید آن را تغییر دهید . اسم آن را به Trials and Roads تغییر دهید و کلید Enter را بزنید.

یک Data Frame جدیددر این اینجا به لایه های همچون Trials ، Roads و Districts Ranger احتیاج دارید.در قسمت Facilities Districts کلیک نمائید. حال بر روی یکی از آنها کلیک راست نموده و گزینه ی Copy را انتخاب نمائید. سپس بر روی Trials and Roads رفته کلیک راست نموده و گزینه ی Past را بزنید. مشاهده می کنید که ۲ لایه به Data Frame جدید اضافه شد.

ایجاد یک Data Frame جدید ، تهیه نقشه های موضوعی

 

مرحله ششم تهیه نقشه های موضوعی

مرحله ششم: در این مرحله می خواهیم لایه ی Trials را به نقشه موجود اضافه کنیم. برای این کار بر روی ابزار Add Data کلیک می کنیم و بعد بر روی دکمه ی Connect to Folder  کلیک می کنیم و به مسیر زیر می رویم:

C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Data\YellowSton.gdb

و بعد از آن فایل Trials2 را انتخاب می کنیم و کلید Add را فشار می دهیم. از قسمت Table of Contents به آرامی روی آن کلیک می کنیم تا بتوانیم نام آن را تغییر دهیم. نام آن را به Trials تغییر می دهیم. روی نماد خطی که زیر Trials هست کلیک کنید، تا پنجره Symbol Selector باز شود. رنگ آن را به نارنجی و اندازه آن را به ۵/۱ تغییر دهید و Ok کنید.

تهیه نقشه های موضوعی

مرحله هفتم تهیه نقشه های موضوعی

مرحله هفتم: جدول توصیف (Attribute Table) لایه ی Ranger Districts را باز کنید. ستونی به نام length_km است. این ستون شامل اطلاعات مجموع طول جاده ها و داده ها برحسب Km می باشد. حال پنجره Table را ببندید. بر روی لایه Ranger District کلیک راست نموده و گزینه  ی Properties را انتخاب نمائید. به Tab ،Symbology بروید. در قسمت چپ پنجره ذکر شده گزینه ی Quantities را انتخاب کنید، که به طور پیش فرض گزینه ی Graduated colors انتخاب شده است. در قسمت Value گزینه ی length_km را از لیست انتخاب کنید، که این ارزش ها به ۵ کلاس تقسیم می شوند. هر کلاس یک دامنه مخصوص به خود را دارا می باشد.

تهیه نقشه های موضوعیحال می خواهیم مقدار ارزش کلاس ها را به اعداد رند تبدیل کنیم. برای این کار بر روی یکی از کلاس ها کلیک راست کنید و گزینه ی Format Labels را انتخاب کنید. در قسمت Numeric، در قسمت Rounding عدد را از ۶ به صفر تبدیل کنید و ok نمایید.

تهیه نقشه های موضوعی مشاهده می کنید که اعدا به صورت رند شده درآمدند. برای تغییر رنگ از قسمت Color Ramp گزینه ی Yellow_Green light to Dark را انتخاب کنید. این مزیان رنگ نشان می دهد که هر چه رنگ تیر تر باشد، میزان بیشتری از مسیرها و جاده ها در آن وجود دارد. حال به Label , Tab رفته و رنگ سفید نوشته ها را به سیاه تغییر دهید تا قابلیت دید بیشتری داشته باشند و در آخر ok کنید.

  1. تهیه نقشه های موضوعیQ) کدام محدوده دارای تعداد بیشتری از مسیرها و جاده ها می باشد؟
  2. A) Snake Ranger Distric

مرحله هشتم تهیه نقشه های موضوعی

مرحله هشتم: حال می خواهیم یک خروجی مناسب از نقشه های خود بدست آوریم. برای این کار از پنجره ای که در آن نقشه را مشاهده می کنید بر روی گزینه Layout View کلیک کنید. تا پنجره نمایش شکل خود را تغییر دهد. با تغییر این صفحه یک نوار ابزار به اسم Layout به نوار ابزارهای شما اضافه می شود.

نوار ابزار به اسم Layoutحال بر روی همین نوار ابزار بر روی change layout کلیک کنید. از پنجره باز شده روی کلیک کنید و مسیر زیر را به آن معرفی نمائید.

C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Data

و فایل Two Data Frams .Mxd را Open کنید. در پنجره ای که باز می شود نشان می دهد که Data Fram ها به این ترتیب قرار می گیرند. Facilities در سمت چپ و Trial and Roads در سمت راست.

تهیه نقشه های موضوعیدکمه ی Finish را بزنید.

تهیه نقشه های موضوعی

مرحله نهم تهیه نقشه های موضوعی

مرحله نهم: خروجی گرفته شده از نقشه ها تا حدود زیادی کامل می باشد فقط باید چند آیتم را در آن کامل کنیم. برای اینکه اندازه ی دو نقشه در چارچوب های خود به یک اندازه باشند باید از قسمت Table of Content از زیر مجموعه ی Facilities روی Ranger District کلیک راست کرده و گزینه ی Layer  Zoom to را انتخاب کنید. همین مراحل را بر روی زیر مجموعه های Trials و Roads هم ادامه دهید تا اندازه ی نقشه ها یکسان شود.

از نوار ابزار Tools ابزار Select Element  را انتخاب کنید و بر روی راهنمای نقشه ی سمت چپ کلیک کنید تا دور آن به رنگ آبی تغییر کند. این راهنما، راهنمای خیلی طولانی می باشد که در یک ستون آورده شده است. حال می خواهیم آن را به دو ستون تقسیم کنیم که خواندن آن راحت تر شود برای این کار روی آن دوبار کلیک کنید تا پنجره ی Legend Properties باز شود و در این پنجره از قسمت بالا بر روی Tab ، Item کلیک کنید. از قسمتItem   Legend که در قسمت راست صفحه است بر روی Ranger Districts کلیک کنید و بعد تیک گزینه ی Place in New Column را بزنید و در نهایت ok کنید.

تهیه نقشه های تهیه نقشه های موضوعی در برنامه ArcMapمشاهده می کنید که راهنمای سمت چپ نقشه به دو ستون تبدیل می شود.

اگر می خواهید جزئیات راهنما را بخوانید باید روی آن Zoom کنید، برای این منظور باید از آیکون Zoom in  از قسمت Layout Toolbar استفاده کنیدو نه از قسمت Tools Toolbar. وقتی که راهنما را مطالعه کردید و خواستید کل صفحه را دوباره مشاهده نمائید باید از گزینه یZoom Whole Pageاستفاده کنید.

تهیه نقشه های موضوعی در برنامه ArcMap 

 اضافه کردن عنوان به خروجی نقشه

مرحله دهم: حال می خواهیم یک عنوان به خروجی نقشه ی خود اضافه کنیم برای این امر، کافی است که بر روی بالای نقشه که نوشته شده است<Double- click here to enter title> دوبار کلیک کنید و در پنجره ی باز شده اسم و عنوان نقشه را وارد کنید مثلاً؛

Yellowstone Main Tenance Project

حال اگر کامپیوتر شما به printer متصل باشدمی توانید از قسمت File روی گزینه ی Printer کلیک کنید تا صفحه ی مورد نظر باز گردد. در صفحه ی باز شده ،شما می توانید تنظیمات مربوط به اندازه ی کاغذ و نوع Printer خود را مشخص کنید.

اضافه کردن عنوان به خروجی نقشه ، تهیه نقشه های موضوعی

دیدگاه ها بسته شده است