ArcGlobe 10 و به وجود آوردن تصویر ۳D واقعی

دسته‌ها

ساختن داده‌های سطح زمینی با ArcGIS
ساختن داده‌های سطح زمینی با ArcGIS
جولای 29, 2021
ArcGIS 10 و Google Earth
ArcGIS 10 و Google Earth و ارتباط آن ها
آگوست 4, 2021
ArcGlobe 10 و سه بعدی سازی تصاویر

ArcGlobe 10 و سه بعدی سازی تصاویر

تمرین۲۰-۹ (به وجود آوردن تصویر ۳D واقعی با  برنامه‌ی ArcGlobe 10)

در این تمرین می‌خواهیم اطلاعاتی از محیط GIS را با تصاویر و مدل‌های ساختمانی در محیط ArcGlobe 10 ترکیب کنیم تا بتوانیم مدل کامل تری را بدست آوریم. این یک تمرین حرفه‌ای می باشد که به ابزای همچون ۳D Graphics , 3D Symbology آشنا خواهید شد.

مرحله اول: برنامه‌ی ArcGlobe 10 را باز کرده و از مسیر زیر فایل مورد نظر را بازنمائید. (شکل ۱)

C: \Student\3DAnalyst\Exercise9\London_start.3dd

بر روی File کلیک کرده و گزینه‌ی Save as را انتخاب نمائید و اسم ان را London بگذارید و در نهایت ذخیره نمائید.

برنامه ی ArcGlobe 10

 

بالا بردن قدرت مشاهده در برنامه ی ArcGlobe 10

مرحله دوم: بر روی فایل Holborn.jp2 راست کلیک کرده و گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید. به Tab، Globe General رفته و گزینه‌ی Don’t show layer when zoomed را انتخاب کنید. در قسمت Out beyond عدد ۵ را تایپ نمائید(واحد آن کیلومتر می‌باشد). گزینه‌ی Check visibility based on each tile distance را تیک بزنید و در نهایت Ok کنید. این تغییرات قدرت مشاهده و کارایی شما را بالا می برد.

برنامه ی ArcGlobe 10از منوی Bookmark گزینه‌ی city view را انتخاب کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10از منوی Customize گزینه‌ی ArcGlobe Options را انتخاب کرده و بهTab، Display Cache بروید. بر روی دکمه‌ی Advanced کلیک کنید، مشاهده می‌کنید که چه مقدار از فضاهای RAM و ROM شما گرفته شده است. اگر این مقادیر زیاد می باشند بر روی دکمه‌ی Balace کلیک کنید تا این فضا بهینه بشود. در نهایت هر دو پنجره ی باز را Ok کنید.

اضافه کردن تصاویر مورد نظر برای سه بعدی سازی در ArcGlobe 10

مرحله سوم: بر روی آیکون   Add Data کلیک کنید و به داخل فولدر Exercise9 بروید و پوشه‌ی GeoDataBase را بازکنید. بر روی فایل Lincolns.gdb دوبار کلیک کنید و از داخل آن فایل های Building_Footprints ، Street_lights و Vehicles را انتخاب کرده و Add نمائید.

آیکون Add Data

پنجره هایی باز می شود که شما با توجه به اسم این پنجره ها، باید آنها را تکمیل کنید . ممکن است که جابجایی داشته باشید. اگر پنجره ای با عنوان Add Data Wizard: Vehicles باز شده بود، بر روی گزینه‌ی Display Features as 3D Vectors کلیک کرده و Next کنید.

پنجره ای با عنوان Add Data Wizard: Vehiclesدر قسمت out beyond عدد ۱ را وارد کرده و دکمه‌ی Next را فشار دهید.

پنجره ای با عنوان Add Data Wizard: Vehiclesدر صفحه بعد در قسمت Symbol Size گزینه‌ی Display symbols in real world units را انتخاب نمائید و Finish کنید.

پنجره ای با عنوان Add Data Wizard: Vehiclesدر ادامه دوباره پنجره‌ای به اسم Add Data Wizard: street_lights باز می شود. مثل قسمت قبل آن را تکمیل نمائید. در نهایت پنجره‌ای به اسم Add Data Wizard :Building_Footprints باز خواهد شد، در قسمت Visibility range، در قسمت Out beyond عدد ۳ را وارد کنید و دکمه‌ی Finish را فشار دهید.

پنجره ای با عنوان Add Data Wizard: Vehiclesپنجره ای با عنوان Geographic Coordinate Systems Warning باز می شود که مشخصات لایه های ورودی را توضیح داده است بعد از مشاهده آنها ، آن را close کنید.

سه بعدی سازی تصاویر دو بعدی با ArcGlobe 10

مرحله چهارم: از منوی Bookmarks گزینه‌ی Bird view را کلیک کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10 بر روی لایه‌ی Building_Footprints راست کلیک کرده و گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید. بر روی Tab ،  Globe Extrusion رفته و گزینه‌ی Extrade Features in Layer را تیک بزنید. بر روی آیکون   کلیک کنید تا پنجره ای به اسم Expression Builder باز گردد. از قسمت Fields بر روی NUM_FLOORS کلیک کرده تا در قسمت Expression ظاهر می شود. با فرض اینکه ارتفاع هر طبقه ۴ متر می باشد. شما می توانید با ضرب کردن تعداد طبقات در عدد ۴ ارتفاع هر ساختمان را محاسبه کنید. برای این عمر ابتدا بر روی آیکون و بعد بر روی عدد کلیک کنید. و در نهایت هر دو پنجره را Ok کنید.

پنجره ی Expression Builderمشاهده می کنید که ساختمان های مفروض در لایه‌ی Bilding_footprint از حالت ۲D به حالت ۳D در آمده اند.

برنامه ی ArcGlobe 10

سه بعدی سازی تصاویر با ArcGlobe 10

مرحله پنجم: از پنجره‌ی Table of Contents بر روی لایه‌ی Street Lights راست کلیک کرده و گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید. به Tab، Symbology رفته و در قسمت Categories بر روی گزینه‌ی Unique Values کلیک کنید. از قسمت Value Field گزینه‌ی MODEL را انتخاب کنید و بعد از آن بر روی دکمه‌ی Add All Values کلیک کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10از قسمت Value بر روی Stlght13 دوبار کلیک کنید، پنجره‌ای به اسم Symbol Selector باز می‌شود. بر روی دکمه‌ی Style Refernce کلیک کرده تا پنجره‌ای به همین نام باز گرد. گزینه‌های ۳D Vehicles , 3D Street Furniture, 3D Buildings را تیک بزنید و Ok کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10در پنجره‌ی Symbol Selector عبارت Street Light را تایپ کنید وEnter کنید. از قسمت ۳D Street Furniture بر روی  شکل Street Light13 کلیک کنید، بعد از قسمت Size عدد ۸ را انتخاب کرده و در نهایت Ok کنید.

پنجره ی Symbol Selectorاز پنجره‌ی Layer Properties این بار بر روی لایه‌ی Stlght 7 دوبار کلیک کنید، مراحل قبلی را تکرار کرده و برای این زیر‌لایه Street Light7 را انتخاب کنید. در پنجره‌ی Layer Properties بر روی دکمه‌ی Advanced کلیک کرده و گزینه‌ی Rotation را انتخاب کنید تا پنجره‌ای به اسم Rotate 3D باز گردد. از قسمت Rotate Points by Angle in this Field گزینه‌ی Angle را انتخاب کنید و در نهایت هر دو پنجره را Ok کنید.

پنجره ی Layer Properties

پنجره‌ی Table of Contents در ArcGlobe 10

در پنجره‌ی Table of Contents بر روی لایه‌ی Trees راست کلیک کرده و گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید .به Tab، Symbology رفته بر روی Advance کلیک کنید و گزینه‌ی Rotation را انتخاب کنید. در پنجره‌ی باز شده از قسمت Rotate Points by Angle in this Field گزینه‌ی random را انتخاب نمائید و Ok کنید.

پنجره ی Table of Contentsدر پنجره‌ی Layer Properties بر روی دکمه‌ی Advance دوبار کلیک کرده و این بار گزینه‌ی Sizeرا انتخاب کنید تا پنجره‌ای به همین نام باز گردد. در قسمت Size Points by Value in this Field گزینه‌ی random را انتخاب کنید. در کادر Minimum عدد ۶و در کادر Maximum عدد ۱۵ را وارد کنید و ok نمائید.

گزینه سایز در برنامه ی ArcGlobe 10در نهایت پنجره‌ی Layer Properties را نیز Ok نمائید.

پنجره‌ی Table of Contents در برنامه ی ArcGlobe 10

مرحله ششم: در پنجره‌ی Table of Contents بر روی لایه‌ی Vehicles راست کلیک کرده و گزینه‌ی Open Attribute Table را انتخاب کنید، تا جدول توصیفی لایه‌ی مورد نظر باز گردد.

پنجره ی Table of Contentsمشاهده می کنید که مدل های مختلفی از وسایل نقلیه وجود دارد. ما می خواهیم در این مرحله یک نماد خاص را به هر کدام از این مدل ها اختصاص دهیم. جدول توصیفی را بسته و بر روی لایه‌ی فوق دوبار کلیک کنید تا پنجره‌ی Layer Properties باز گردد.

بهTab، Symbology بروید و از قسمت Categories بر روی گزینه‌ی Match to Symbols in a Style کلیک کنید و از قسمت Value Field گزینه‌ی MODEL را انتخاب کنید. بعد به قسمت Match to Symbols in Style رفته و مورد ۳D Vehicles Style را انتخاب کنید. بر روی دکمه‌ی Match Symbols کلیک کنید تا زیر لایه‌های مختلف اضافه شوند .

برنامه ی ArcGlobe 10بر روی دکمه‌ی Advance کلیک کرده و گزینه‌ی Rotation را انتخاب کنید تا پنجره‌ای به اسم Rotate 3D باز گردد. از قسمت Rotate Points by Angle in this Field گزینه‌ی ANGLE را انتخاب کنید و در نهایت هر دو پنجره باز را OK کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10حال می‌توانید با Zoom کردن در نقشه‌های موجود، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه‌ای را که مدل کردید را مشاهده نمائید.

برنامه ی ArcGlobe 10

Globe 3D Grapghics در برنامه ی ArcGlobe 10

مرحله هفتم: از منوی Customize به قسمت Toolbars رفته و گزینه‌های Globe 3D Grapghics را تیک بزنید. تا نوار ابزار آنها بر روی صفحه‌ی شما ظاهر شود.

گزینه Globe 3D Grapghicsاز قسمت Bookmark بر روی city Hall کلیک کنید. حال از نوار ابزار Globe 3D Graphics بر روی Graphics رفته و گزینه‌ی New Graphics Layer کلیک کنید. مشاهده می‌کنید که لایه‌ای به همین نام در زیر قسمت Draped Layers در پنجره‌ی Table of Contents اضافه شده است.

پنجره ی Table of Contents

بر روی آن دو بار کلیک کنید تا پنجره‌ی Layer Properties باز گردد. در Tab، Globe General در قسمت Layer Name عبارت   My Building را تایپ نمائید. گزینه‌ی Don’t show layer when zoomed را انتخاب کرده و در کادر جلوی عبارت Out beyond عدد ۳ را تایپ نمائید و در نهایدت Ok کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10

کار با نوار ابزار ۳D Graphics

مرحله هشتم: از نوار ابزار ۳D Graphics بر روی منوی Graphics کلیک کرده و بعد به شاخه‌ی Active Graphics Layer Target رفته، و مطمئن شوید که لایه‌ی My Building تیک خورده باشد.

برنامه ی ArcGlobe 10دوباره بر روی منوی Graphics رفتته و این بار گزینه‌ی Default Element Properties را کلیک کنید. تا پنجره‌ای به همین نام باز گردد. برای قسمت Marker کلیک کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10در پنجره‌ی باز شده به Tab، Effects رفته و تیک گزینه‌ی Fixed Screen Size را برداشته و بعد هر دو پنجره را Ok کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10حال بر روی ابزار New Marker کلیک کنید. مانند شکل زیر آن را به روی نقشه اضافه کنید. بعد ابزار گرافیکی مورد نظر را انتخاب کرده  و بر روی آن راست کلیک نمائید و بر روی گزینه‌ی Properties بروید و آن را انتخاب کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10در پنجره‌ی باز شده به Tab، Symbol رفته و بر روی دکمه ی Change Symbol کلیک کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10پنجره‌ای به اسم Symbol Selector باز می گردد. در قسمت Search عبارت City Hall را تایپ کرده و Enter را بزنید. گزینه‌ی City Hall عدد ۲۵ را در کادر جلوی Angle تایپ نموده و بعد بر روی دکمه‌ی Edit Symbol کلیک کنید.

پنجره Symbol Selector

پنجره Symbol Property Editor

پنجره‌ای به اسم Symbol Property Editor باز می‌شود از Tab ، ۳d Marker تیک گزینه‌ی Keep Aspect Ratio را بردارید. جلوی کادر عبارت Depth (Y) عدد ۷۰ را تایپ نمائید.

Symbol Property Editorبه Tab، ۳d Placement رفته و در زیر قسمت Offset عدد X را ۳  و عدد Y را -۵  تایپ نمائید و در نهایت تمامی پنجره ها را ok کنید.

Symbol Property Editorحال می توانید ساختمانی را که مدل کردید را مشاهده نمائید.

برنامه ی ArcGlobe 10

اضافه کردن متن به مدل گرافیکی در ArcGlobe 10

مرحله نهم: در این مرحله می خواهیم به مدل گرافیکی که اضافه نمودیم، یک متن Text هم اضافه کنیم. برای این منظور از منوی Bookmark گزینه City Hall را انتخاب کنید. بر روی سقف آن Zoom کنید از نوار ابزار ۳D Graphics بر روی منوی Graphic کلیک کرده و بعد گزینه‌ی Default Element Properties را انتخاب کنید. بر روی دکمه‌ی Text کلیک کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10 به Tab، Text بروید ، بر روی Change Symbol کلیک کنید تا پنجره‌ای به اسم Symbol Selector باز گردد. بر روی Color کلیک کنید و رنگ Yellow Solarرا برگزینید و پنجره مورد نظر را Ok کنید. به Tab، Effects رفته و تیک گزینه‌ی Pin to Surface را بردارید. در نهایت هر دو پنجره را Ok کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10از نوار ابزار ۳d Graphic بر روی آیکون کلیک کرده و گزینه‌ی New Text را انتخاب کنید. بر روی سقف ساختمان مورد نظر کلیک کرده و عبارت City Hall را تایپ کنید و enter کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10حال می توانید با ابزار Navigate اطراف محل ساختمان گرافیکی را مشاهده نمائید که اسم محل دربالا‌ی آن قرار گرفته است.

برنامه ی ArcGlobe 10

مشاهده تصویر سه بعدی با ArcGlobe 10

مرحله دهم: بر روی آیکون  Data Add کلیک کنید. به فولدر Exercise9 رفته و بعد به داخل فولدر GeoDataBASE بروید و بر روی Street Object دوبار کلیک کنید. به منوی Bookmarks رفته و بر روی Street View کلیک کنید. از نوار ابزار Globe 3D Graphics بر روی منوی Graphics کلیک کنید و از قسمت  Active Graphics Layer Targetلایه‌یStreet Object   را انتخاتب کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10 دوباره بر روی منوی Graphics کلیک کرده و گزینه‌ی Default Element Properties را انتخاب نمائید. بر روی Marker کلیک کنید و بعد از Tab، Symbol بر روی Change Symbol کلیک کنید. عبارت Traffic Cone را تایپ نموده و سپس Eneter کنید. شکل Traffic Con1 را انتخاب کنید و بعد همه‌ی پنجره‌ها را Ok کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10از نوار ابزار ۳D Graphics بر روی New Marker کلیک کنید. در جلوی ۳ تا از ماشین‌ها مانند شکل زیر کلیک کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10در پنجره‌ی Table of Content بر روی لایه‌ی Street Object راست کلیک کنید و گزینه‌ی Save As Layer File را انتخاب کنید. در محل همان Exercise9  ذخیره نمائید.

مرحله یازدهم(Final View)

شما می توانید به کمک ابزارهای مختلف تمامی شهری که مدل کرده اید را تماشا کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10

دیدگاه ها بسته شده است