برنامه ی ArcGlobe 10 و طبقه بندی لایه ها

دسته‌ها

Arc Globe 10
آشنایی مختصر با Arc Globe 10
جولای 23, 2021
ساختن داده‌های سطح زمینی با ArcGIS
ساختن داده‌های سطح زمینی با ArcGIS
جولای 29, 2021
برنامه ی ArcGlobe 10 و طبقه بندی لایه ها

برنامه ی ArcGlobe 10 و طبقه بندی لایه ها

تمرین۲۰-۷ (طبقه بندی لایه ها در برنامه ArcGlobe 10)

مرحله اول: برنامه ی ArcGlobe 10 را باز نمائید. در پنجره‌ی Table of Contents بر روی آیکون List By Type کلیک کنید. حال بر روی Globe Layer راست کلیک کرده و بر روی Add Data رفته و گزینه ی Add Elevation Data را انتخاب کنید.

پنجره‌ی Table of Contentsپنجره ای به همین نام باز می شود. به داخل پوشه ی Exercise7 بروید و گزینه ی Sw_Usa_grid را Add کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10مشاهده می‌کنید که لایه ای به همین نام به قسمت Table of Contents اضافه شده است.

اضافه کردن یک لایه جدید در برنامه ی ArcGlobe 10

مرحله دوم: در این مرحله میخواهیم یک Draped Layer اضافه کنیم. برای این منظور بر روی Globe Layer کلیک راست کنید و از قسمت Data Add گزینه ی Data Add Draped را انتخاب کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10در داخل فولدر Exercise7 دو لایه ی socal_mmosaic.sid , angeles oase.tif را با هم Add کنید. اگر با پیغامی مواجه شدید اولی را yes و دومی را Close کنید. حال بر روی لایه ی angleus oaks.tif راست کلیک کرده و گزینه ی Zoom to Layer را انتخاب کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10بعد لایه ی socal_mmosaic.sid را با موس خود کشیده و به زیر لایه ی angelus oaks.tif در پنجره ی Table of Contents ببرید. تا بتوانید لایه ی مورد نظر را مشاهده کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10بر روی وسط نقشه Zoom کرده و بعد بر روی آیکون Navigation Mode کلیک کنید تا بتوانید منطقه ی مورد نظر را با تمامی پستی و بلندیهای آن مشاهده کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10پس از مشاهده نقشه مورد نظر بررسی آیکون Full Extent کلیک کنید.

اضافه کردن لایه ی  Floating

مرحله سوم: در این مرحله می خواهیم یک Floating Layers اضافه کنیم. برای این منظور، از پنجره ی Table of Contents بر رویGlobe Layers راست کلیک کرده و از قسمت Add Data گزینه Add Floating Data را انتخاب کنید. از داخل فولدر Exercise7 فایل O3_99 x 10K را Add کنید. اگر با پیغامی مواجه شدید آن را Close کنید.

پنجره ی Table of Contentsبر روی همین لایه راست کلیک کرده و گزینه ی Properties را انتخاب نمائید. به Tab ، Elevation رفته و بر روی گزینه ی Floating on a Customer Surface کلیک کنید. از کادر زیر آن گزینه ی Sw_Usa_grid را انتخاب کنید. از جلوی کادر Add a constant elevation offset in meters عدد ۵۰۰۰ را تایپ نمائید.

طبقه بندی لایه ها در برنامه ی ArcGlobe 10به Tab، Symbology رفته، از قسمت Color Ramp گزینه ی Spectrum_Full Bright را انتخاب کنید. گزینه Invert را تیک بزنید و در نهایت Ok کنید.

طبقه بندی لایه ها در برنامه ی ArcGlobe 10مرحله نهایی طبقه بندی لایه ها

مرحله چهارم:بر روی لایه ی O3_99 x 10K راست کلیک کرده و گزینه ی Zoom to Layer را انتخاب کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10بر روی آیکون Navigation Mode کلیک کنید. با موس خود به داخل منطقه نظر Zoom کرده تا تصویر را از سطح زمین بتوانید بهتر مشاهده کنید. اگر دقت کنید، تصویر مورد نظرتقریبا تخت به نظر می رسد.

برنامه ی ArcGlobe 10برای مشاهده بهتر آن بر روی Globe Layer از قسمت Table of Contents راست کلیک کرده و گزینه ی Globe Properties را انتخاب نمائید تا پنجره ی مربوط باز گردد. بهTab ، General بروید. در قسمت Vertical Exaggeration رفته و در جلوی کادر of floating layers عدد ۱۰ را انتخاب کنید و بعد Ok کنید.

برنامه ی ArcGlobe 10می توانید تغییرات دیگری را هم خودتان در تصویر به وجود آورید، تا دید بهتری از منطقه‌ی مورد نظر بدست آید.

برنامه ی ArcGlobe 10

برنامه ی ArcGlobe 10

دیدگاه ها بسته شده است