پمپ سانتریفیوژ داب DAB KDN

پمپ داب ایتالیا – پمپ داب – پمپ سانتریفیوژ داب DAB KDN – پمپ آب داب ایتالیا – پمپ جتی داب ایتالیا – پمپ DAB – پمپ آب خانگی

پمپ سانتریفیوژ داب KDN

  • KDN

 کاربرد صنعتی، تهویه، آبیاری، انتقال آب، فشار.

سرعت چرخش: ۱۴۵۰ تا ۲۹۰۰ دور بر دقیقه

محدوده عملیات: از ۱ تا ۵۰۰ متر مکعب بر ساعت

هد: ۱۰۰ متر

خصوصیات مایع پمپ:

تمیز، فاقد مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از نظر شیمیایی خنثی، با خواص مشابه آب.

محدوده دمایی مایع: از ۱۰- تا ۱۴۰+ درجه سانتیگراد.

ماکزیمم دمای محیط: ۴۰+ درجه سانتیگراد

ماکزیمم فشار کاری: ۱۶ بار معادل ۱۶۰۰ کیلو پاسکال (برای DN 200 ماکزیمم ۱۰ بار).

فلنج: PN 16DIN 2533 – PN 10 DIN 2532  برای DN200.

نصب و راه اندازی:  

به طور معمول افقی

نسخه ویژه در صورت درخواست:

پمپ مایعات دیگر غیر از آب، بسته بندی، ولتاژ و  یا فرکانس متفاوت.

الکتروپمپ سانتریفیوژ کوپله در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد: تامین آب، گردش آب سرد جهت تهویه و خنکی هوا، انتقال مایعات در کشاورزی، باغداری و صنایع و همچنین پیاده سازی سیستم های پمپاژ.

این پمپ میتواند با یک سرپیچ به یک موتور الکتریکی دو یا چهار قطبی متصل شود و بر روی یک ورق فلزی فشرده مطابق با UNI EN 23661 نصب شود.